Erkölcsi kártérítés jár cégeknek is?

2012. november 9., 09:00 , 617. szám

„Követelhetek-e erkölcsi kártérítést attól a vállalattól, amely rossz minőségű árut szállított a cégemnek, s ezzel ártott a vállalatom tekintélyének?”

– Erre peres eljárás keretében nyílik lehetőség. Ukrajna Polgári Törvénykönyve (PTK) 440. paragrafusának 1. része lehetővé teszi, hogy ne csak polgárok, hanem szervezetek erkölcsi kárát is megtérítsék. A bírósághoz e tárgyban benyújtandó keresetében azonban konkrétan ki kell mutatni, pontosan miként szenved kárt a cég arculata, üzleti tekintélye abból kifolyólag, hogy az ön üzleti partnerei nem az elvárt módon teljesítették kötelezettségeiket. Azt is le kell vezetni, miért éppen az alperestől követelt összegre becsüli az okozott erkölcsi kár mértékét.

hk