Ha a gázszolgáltató többet számláz

2012. november 9., 09:00 , 617. szám

„A gázszolgáltató vállalat rendszeresen nagyobb összeget követel tőlem annál, mint amennyit a gázóra állása alapján a fogyasztásomért szerintem fizetnem kellene. A cégtől rendszeresen érkeznek a fenyegetések, hogy ha nem fizetek, elzárják a gázcsapot, s a végrehajtóval hajtatják be a tartozásom. Köteles vagyok mindent kifizetni, amit kiszámláznak nekem?”

– Az érvényes jogszabályok értelmében a szolgáltató és a fogyasztó közötti elszámolások tekintetében felmerülő nézeteltérések, a tartozás kérdése polgári peres eljárás keretében rendezendők. Amennyiben tehát a gázóra állásával, a befizetési csekkekkel nem tudja meggyőzni a szolgáltatót az igazáról, illetve a cég zaklatja az állítólagos tartozása miatt, önnek jogában áll a bírósághoz fordulni. Mielőtt azonban a bírósághoz fordulna, kérvényezze írásban a szolgáltatótól, hogy bocsássa rendelkezésére a tartozásaira vonatkozó számlát. A kérvényt ilyen esetben célszerű A polgári folyamodványokról című törvény követelményeinek megfelelően megírni és kézbesíteni. Ne feledje tehát két példányban megírni a kérvényt, s az egyiket küldje meg a címzettnek tértivevényes ajánlott levélként. A bíróságnak benyújtandó keresetéhez azután csatolja ezt a számlát, illetve azokat a dokumentumokat, amelyek az ön igazát bizonyítják.

Ne féljünk a bírósághoz fordulni, ha meg vagyunk győződve az igazunkról, hiszen A fogyasztók jogainak védelméről törvény értelmében a hasonló ügyekben benyújtott bírósági keresetek mentesülnek az állami illeték megfizetésének terhe alól.

hk