Számítástechnikai eszközöket kapott a gyülekezet

2013. január 18., 01:00 , 627. szám

Előző lapszámunkban hírt adtunk arról, hogy a közelmúltban Schmitt Pál, Magyarország volt köztársasági elnöke a Verecke Alapítvány segítségével jelentős anyagi támogatásban részesítette Kárpátalja magyar oktatási, egyházi és kulturális intézményeit, mely a KMKSZ tevőleges közreműködésével jutott el az érintettekhez. A kedvezményezettek egyike a Guti Református Egyházközség is.

Az erdők között fekvő Gut község református gyülekezete számára komplex számítástechnikai felszerelést vásároltak az adományból, melyet a parókián Sin József, a KMKSZ Beregszászi Középszintű Szervezetének elnöke, a község járási képviselője Peres Tiborral, a KMKSZ Guti Alapszervezetének alelnökével együtt nyújtott át Fekete Bélának, a gyülekezet gondnokának. Az ünnepélyes eseményen a gyülekezet részéről jelen voltak még Peres László, Darcsi Sándor, Tóth Géza, Szalontai Ödön, Kovács Mária és Deák Szilvia presbiterek, Fekete Erika hitoktató, valamint Fekete Erika pénztáros is.

„Településünk lakosságának döntő többsége református vallású, és parókiája fejlesztésre szorul, éppen ezért ennek figyelembevételével úgy gondoltuk, hogy Scmitt Pál nagylelkű és nemes adományából informatikai felszereléssel ajándékozzuk meg a gyülekezetet – mondta el lapunknak Peres Tibor. – Ma már egy parókia sem nélkülözheti a korszerű számítástechnikai felszerelést. A későbbiekben az internetet is szeretnénk majd bekötni. Remélhetőleg mindezzel sikerül(t) hozzájárulni a gyülekezetben zajló munka hatékonyabbá tételéhez.”

F.Zs.