Civil szervezetek találkozója Beregszászban

Hogy összenőjön, ami korábban együvé tartozott

2013. február 8., 02:00 , 630. szám

2013. február 1-jén Beregszászban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán találkozót szervezett a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Civil Információs Centrum és a Pro Cultura Subcarpathica kárpátaljai civil szervezet, hogy erősödjenek a már meglévő kárpátaljai, azon belül a Bereg-vidéki civil szervezetek, új kapcsolatok szülessenek, s hogy bemutassák a jól bevált gyakorlatokat, példákat. Emellett a szervezetek képviselői tájékozódhattak a magyarországi Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) határokon átívelő civil együttműködést erősítő pályázati lehetőségeiről. A találkozón több mint harminc kárpátaljai és magyarországi civil szervezet vett részt.

Kudlotyák Krisztina, a Pro Cultura Subcarpathica szervezet igazgatója köszöntötte a megjelenteket, köztük dr. Tilki Attilát, Fehérgyarmat polgármesterét, a Magyar Országgyűlés képviselőjét, Bacskai Józsefet, a Magyarország ungvári főkonzulját, Tóth István beregszászi magyar főkonzult, Őry Lászlót, az Emberi Erőforrás Minisztériuma Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei koordinátorát, Kiss Andrást, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Civil Információs Centrum operatív igazgatóját, dr. Orosz Ildikót, a Beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola elnökét és dr. Brenzovics Lászlót, a Beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Jótékonysági Alapítvány elnökét, a KMKSZ alelnökét és a különböző érdekeltségű szervezetek képviselőit.

Dr. Orosz Ildikó köszöntőjében arról beszélt: el kell érnünk azt, hogy összenőjön, ami összetartozik, mármint Kárpátalja és a magyarországi szabolcs-szatmár-beregi térség. Tóth István főkonzul, dr. Brenzovics László és dr. Tilki Attila a határon átnyúló kapcsolatok jelentőségéről, a civil szervezetek szerepéről, együttműködési lehetőségeikről és azok formáiról beszélt. Kiss András Határon átívelő együttműködési lehetőségek címmel tartott előadást, majd felolvasta a betegsége miatt távolmaradt dr. Kondra Laurának, a magyarországi Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) Nemzeti Összetartozás Kollégiuma elnökének A Nemzeti Összetartozás Kollégium szerepe a civil támogatáspolitikában című előadását. Kiss András felvázolta a civil szervezetek pályázati lehetőségeit, és felhívta a figyelmet a pályázatok benyújtásakor elkövetett hibákra.

Őry László tájékoztatót tartott a Nemzeti Együttműködési Alap szakmai pályázati kiírásairól. Bemutatta az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (EMET) munkáját, amely – többek között – közreműködik az európai uniós forrásból támogatott fejlesztések tervezésében, előkészítésében, megvalósításában, elszámolásában és lezárásában. Beszélt a Nemzeti Együttműködési Alapról, melynek az a célja, hogy támogassa a civil szervezetek működését és szakmai programjait. Őry László kifejtette, hogy a pályáztatás célja a civil társadalom erősítése, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának az elősegítése. A szakmai pályázatok célja pedig a civil szervezetek szakmai programjainak a támogatása. Az előadó részletesen ismertette, milyen célú pályázatokat lehet benyújtani a Nemzeti Együttműködési Alap kollégiumaihoz. Végezetül Őry László bemutatta a pályázás folyamatát.

Az előadások utáni fórumbeszélgetés során Kiss András és Őry László válaszolt a civil szervezetek képviselőinek kérdéseire, s az utóbbiak röviden bemutatták az általuk képviselt szervezeteket.

Lajos Mihály