Bele kell-e törődni a munkaidő csökkentésébe?

2013. március 29., 02:00 , 637. szám

„Ismertették velem a vállalati rendeletet, miszerint két hónap múlva a foglalkoztatás feltételeinek lényeges változása, azaz a kevesebb munka miatt félállásban foglalkoztatnak tovább. Jogszerűen jártak-e el a vállalatnál, s mi történik, ha nem egyezek bele a változásba? Jogukban áll-e majd elbocsátani engem, s milyen végkielégítésre, kompenzációra számíthatok ebben az esetben?”

– A foglalkoztatás feltételeinek jelentős változásáról, ami jelentheti a bérezés mértékének és módjának, a kedvezményeknek, a munkarendnek, a munkaidő tartamának változását is, valóban legkésőbb két hónappal korábban kell értesíteni az alkalmazottakat. Sajnos a jogszabályok nem írják elő ennek az értesítésnek a konkrét formáját és szabályait, ezért a munkaadója eljárása az ön által közöltekből ítélve jogszerűnek tűnik.

Amennyiben nem egyezik bele, hogy az új feltételekkel folytassa a munkát az adott cégnél, a jogszabályok értelmében a munkaviszonya megszüntethető azzal az indoklással, hogy a munkavállaló megtagadja a munkavégzés folytatását a foglalkoztatás feltételeiben beállt lényeges változások miatt (lásd ezzel kapcsolatban Ukrajna Munkatörvénykönyve 36. paragrafusa 1. részének 6. pontját!).

Értelemszerűen ez a tényállás nem létszámleépítésnek fog minősülni, hanem a munkaviszony megszűnésének. Ezért ebben az esetben a jogszabályok nem irányoznak elő semmiféle kompenzációt.

Felhívnám a figyelmét arra, hogy a munkaadónak a munkaviszony megszüntetéséhez a fenti indoklással rendelkeznie kell az ön írásos nyilatkozatával arról, hogy megtagadja a munkavégzést az új feltételekkel. Ilyen megerősítése lehet az ön szándékának viszont már az is, ha aláírja az arra vonatkozó dokumentumot, hogy ismertették önnel a foglalkoztatási feltételek változására vonatkozó vállalati rendeletet, ha a két hónap lejártával nem veszi fel a munkát az új feltételek mellett.

hk