A KMKSZ XXIV. közgyűlésének nyilatkozata

2013. április 12., 03:00 , 639. szám

A KMKSZ közgyűlése sajnálattal állapítja meg, hogy a kárpátaljai magyarság létfeltételei az ukrán gazdasági, társadalmi és politikai helyzet romlásával tovább nehezedtek. A mindent átszövő korrupció, az inkompetens állami irányítás egyre elviselhetetlenebbé teszi az átlagemberek hétköznapjait. Az államapparátus egyre nyíltabb megfélemlítő akciói a választási küzdelem során, az egyre általánosabbá váló szavazatvásárlás tovább nehezítik a kárpátaljai magyarság érdekvédelmét.

Továbbra is fennállnak a magyar nyelvű oktatást sújtó problémák: az esélyegyenlőséget garantáló felvételi rendszer hiánya, az egyre szűkösebb tankönyvellátás, az ukrán hivatalok bürokratikus, rosszindulatú hozzáállása a magyarországi diplomák, tudományos fokozatok elismerésekor, s sorolhatnánk.

A papíron új, nagyobb lehetőségeket kínáló nyelvtörvény végrehajtásának az államapparátus általi elszabotálása újabb fájó példája a magyar nemzetiségű polgárok és a magyar népcsoport negatív diszkriminációjának.

A KMKSZ továbbra is kitart a kárpátaljai magyar nemzetrész érdekeinek következetes védelme mellett. Nem törődünk bele a magyarság képviseletének a választókörzetek szétszabdalása általi ellehetetlenítésébe, sem a nyelvi jogainkat biztosító jogszabályok végrehajtásának elsikkasztásába.

A mostani állapotokhoz való elvtelen alkalmazkodás helyett kitartunk amellett, hogy a kárpátaljai magyarság sorsának rendezése érdekében elengedhetetlen a jogállamiság, a demokrácia irányába történő radikális fordulat.

A KMKSZ tiltakozik azok ellen a tervek ellen, melyek a nagymuzsalyi aranybánya újbóli megnyitását, a környezetre veszélyes viski feldolgozóüzem, illetve a környezetre ártalmas más üzemegységek létesítését célozzák.

A magyarság érdekében tett erőfeszítéseinkben továbbra is számítunk az anyaország támogatására. Úgy véljük, hogy Magyarország részéről olyan egyértelmű, határozott politikai lépésekre van szükség, amelyeket a magyar állampolgárságnak a külhoni magyarok részére történő megadása jól példáz.

Beregszász, 2013. április 6.