Ártatlanul ítélték el

Emlékszoba a mártír lelkésznek

2013. május 10., 02:00 , 643. szám

Az Eszenyi Református Gyülekezet a ma óvodaként működő egykori parókiáján emlékszobát avatott mártírhalált halt lelkipásztora, néhai Balogh Sándor tiszteletére.

Az avatóünnepség május 5-én vasárnap, ünnepi istentisztelettel kezdődött az eszenyi református templomban, ahol Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspöke hirdetett igét. Az eseményre eljött a mártírlelkész Jászberényben élő lánya, Márta, Nagykanizsán élő fia, László és Csapon élő fia, Sándor, valamint azok gyermekei, unokái és hozzátartozói. Megjelent az Eszenyi Református Gyülekezet volt lelkipásztorai közül Gulácsy Lajos nyugalmazott püspök, Horkay László nyugalmazott püspök, Balogh János, az Ungi Református Egyházmegye korábbi esperese, továbbá Halász Dezső, a Kárpátaljai Református Egyházkerület világi főjegyzője, Bátori József, az Ungi Református Egyházmegye főgondnoka, valamint Pápai Gábor, nagygejőci református lelkész, aki korábban segédlelkészként szolgált Eszenyben.

A hitéhez és gyülekezetéhez mindvégig hűséges lelkész legfiatalabb gyermeke, a Csapi 2. Sz. Középiskola sokak által ismert és tisztelt fizika- és informatikatanára, ifj. Balogh Sándor emlékezett fiatalon elveszített édesapjára, felidézve tragikus végkifejletű életének néhány mozzanatát, és személyes, fájó emlékeit is.

Balogh Sándor eszenyi református lelkészt 1946. október 16-án váratlanul letartóztatták. Még abban az évben koholt vádak alapján elítélték. A Szilveszter napján megtartott zárt tárgyaláson csak a vád tanúi és a védőügyvéd lehetett jelen, az ítéletet az USZSZK büntetőtörvénykönyvének 54-4.§-a alapján hozták meg: szovjetellenes propaganda miatt öt év börtönre, három év szibériai száműzetésre és teljes vagyonelkobzásra ítélték. A vádlott fellebbezett, második tárgyalását 1947 tavaszán tartották Ungváron. A bíróság az első fokon meghozott ítéletet jóváhagyta. Ekkor a tárgyalás szünetében – a letartóztatása után először – tíz percre találkozhatott családjával. Többet soha nem látták.

Mint rabot az Urál-hegység keleti részén fakitermelésen dolgoztatták mínusz 40-45oC-os hidegben. Utoljára a Szverdlovszki (ma Jekatyerinburgi) terület Kercsel nevű helységéből adott magáról életjelet. Az utolsó levelét más írta helyette, mert megfagyott ujjaival már nem tudta megfogni a ceruzát. Majd jött az értesítés a családnak, hogy 1948. február 25-én meghalt Cses községben, lágerben. A halál okaként a végtagok elfagyása volt feltüntetve.

Akkoriban Eszenyben maradt felesége és gyermekei is szörnyű éveket éltek meg. A család máig megőrizte Vaszil Misko, a helyi Hruscsov Kolhoz elnökének 1947 júniusában kelt kézzel írott levelét, melyben furcsa magyarsággal felszólítja a vagyonától már korábban megfosztott papnét, hogy öt napon belül költözködjön ki a parókiáról, mert az a „kolhoz örök használatára át van adva”... Így a nincstelen feleség három (6, 11 és 17 éves) gyermekével hajlék nélkül maradt – a legidősebb fiuk külföldre menekült még 1945-ben. Szerencséjükre jó emberek befogadták őket.

Balogh Sándorné született Gönczy Mária 1990. május 8-án, 85 éves korában levélben fordult az USZSZK Kárpátontúli Területi Népbíróságához, melyben kérte, hogy rehabilitálják ártatlanul elítélt és száműzött férjét. Végül Balogh Sándort 1991. december 5-én Ukrajna Legfelsőbb Ügyészsége ártatlannak nyilvánította. Eszeny községben még a rehabilitáló döntést megelőzően, 1991. szeptember 15-én a templom belső falán a KMKSZ és a református egyház jóvoltából egy emléktáblát helyeztek el a következő felirattal: „Balogh Sándor (1891–1948) lelkipásztorunk emlékére, akit 1946-ban ártatlanul elítéltek, és Szibériában meghalt. »Boldogok, akik háborúságot szenvednek az igazságért: mert övék a mennyeknek országa.« Máté 5.10.”

Az eszenyi gyülekezet gyermek és felnőtt énekkarának szolgálata és a meghívott vendégek köszöntő szavai után a jelenlévők a templomból átvonultak az óvodába, ahol megtörtént az emlékszoba ünnepélyes felavatása. Balogh Attila eszenyi lelkész, az Ungi Református Egyházmegye esperese és Zán Fábián Sándor püspök méltatta a mártír lelkészt, majd a néhai Balogh Sándor lánya, Márta mondott köszönetet a gyülekezetnek.

Az emlékszobában Balogh Sándor lelkipásztor személyes tárgyai mellett az elhurcolásával és elítélésével, halálával majd rehabilitálásával kapcsolatos, valamint a kézírását őrző dokumentumokat, és korabeli fényképeket állítottak ki.

Erre az alkalomra a Kárpátaljai Református Egyházkerület Levéltára és Múzeuma Hájas István igazgató szerkesztésében kiadott egy Mártírsors című illusztrált kiadványt is, amely röviden vázolja néhai Balogh Sándor eszenyi református lelkipásztor életét.

Badó Zsolt