Az UMDSZ újból ellenzi a Tiszamelléki járás létrehozását

2013. november 21., 01:37 , 671. szám

Mi van ebben különleges? – kérdezheti a kárpátaljai magyar politikát hellyel-közzel követő kívülálló. A KMKSZ ezzel az elképzelésével 1999-ben állt elő, amire akkor az egyesített szocdemek és csatlósuk, az UMDSZ – élén Medvedcsuk legnagyobb magyar barátjával – élesen elutasítóan reagált.

Volt azonban egy időszak, mondhatjuk, hogy az UMDSZ narancsos korszaka, amikor az ellenszervezet vezetői szintén támogatásukról biztosították az elképzelést. Igaz, nem olyan vehemenciával, mint amikor ellenezni kellett a KMKSZ elképzelését.

Most viszont újból ellenséges hangnemben ír az UMDSZ szócsöve, a zöld KISZó. Vajon mi lehet az oka az újabb fordulatnak?

A Tiszamelléki járás megvalósulásának reménytelennek tűnő ügye kiéleződő politikai helyzetekben szokott közbeszéd témájává válni. Ezúttal azonban nem egy választási kampány, hanem Ukrajnának az EU-val esetleg megkötésre kerülő társulási szerződése és szabadkereskedelmi megállapodása kapcsán került újra terítékre. Ukrajna európaivá válása nem deklarációk, soha be nem tartott ígéretek kérdése, hanem a jelenleg uralkodó posztkommunista viszonyok gyökeres átalakulásáé. Az EU-nak elvileg ebbe az irányba kellene szorítani Ukrajnát mindkét fél érdekében. A jelenlegi gyakorlat megváltoztatására az ország nemzetiségi politikáját illetően is szükség van. Az ukrán állam magyarellenességének egyik kiáltó eleme, hogy ragaszkodik a tömbmagyar vidék mesterséges adminisztratív szétszabdalásához, sőt a választási körzethatárok meghúzásának magyarellenes gyakorlatával még rá is tesz egy lapáttal.

Jelenleg a Régiók Pártjával szövetséges UMDSZ legfőbb érve a Tiszamelléki járás ellen, hogy azt a jelenlegi (valójában mindenkori) ukrán „elit” ellenzi. Mivel ellenzi, ezért nincs rá esély, hogy létre lehessen hozni, ezért törekedni sem szabad rá. Ha abból indulunk ki, hogy mit szeretne nekünk a jelenlegi ukrán elit, akkor keressünk egy jó erős kötelet…

Elvileg az EU ellenzi a nemzetiségi diszkriminációt, az EU-tag Magyarország meg támogatja a külhoni magyarok autonómiatörekvéseit. Ezek olyan tényezők, amelyek ellensúlyozhatják az ukrán vezető pozíciókat megkaparintó brigád magyarellenességét. Már ha a fent említett nagy játékosok komolyan veszik deklarált elveiket.

Ha viszont az EU nem tesz közzé nyilatkozatot arról, hogy a magyarok elnyomása nem etnikai alapú diszkrimináció, Magyarország pedig nem tekinti támogatandó autonómiatörekvésnek a Tiszamelléki járás létrehozását, akkor tényleg nincs most helyzet. Ilyet azonban aligha fognak nyíltan kimondani. Tehát a nemzeti elkötelezettségű erőknek próbálkozniuk kell. A nemzetelleneseknek pedig meg kell szolgálniuk gazdáik jóindulatát. Az UMDSZ ezért ellenzi újból a Kárpátalján egy tömbben élő magyarokat lefedő közigazgatási egység létrehozását.

-karp-