Megemlékezés és székházátadó Zápszonyban

2013. november 21., 01:37 , 671. szám

A KMKSZ zápszonyi alapszervezete november 17-én emlékezett azokra a zápszonyi áldozatokra, akik soha nem tértek vissza a sztálini lágerekből. Csatáry Zsolt, az alapszervezet elnöke felidézte történelmünk gyászos napjait: „1944 no­vemberében több ezer magyar embert hurcoltak „málenykij robotra” a sztálini lágerekbe. Gyalogszerrel, fagyos szélben, erőltetett menetben hajtották a szerencsétlen magyar embereket a szolyvai, majd a szambori gyűjtőtáborba. Sokuk számára soha nem jött el a szabadulás. Mindannyian megrendülve gondolunk ma rájuk, fejet hajtunk a 10 mártírhalált halt zápszonyi testvérünk előtt, kiknek neveit márványtábla őrzi itt, templomunk kertjében. Ma értük szól az ima, értük szólnak a harangok.”

Majd a község lelkipásztora, Cseresznye Albert imádkozott az ártatlan magyar áldozatokért. Imájában lelki üdvösséget kívánt a „málenykij robot” áldozatainak, s megadta nekik a végtisztességet. A közösséget pedig arra szólította, hogy tartsanak össze, őrizzék meg hitüket, igaz magyarságukat.

Ezt követően Bagu Lilla és Szűcs Noémi lágerversekkel idézték fel a szomorú múltat.

A koszorúzás után Csatáry Zsolt alapszervezeti elnök székházavatóra invitálta az egybegyűlteket. Köszöntőjében elmondta, hogy azért időzítették ezt az eseményt erre a napra, hogy Zápszony magyarsága ezzel is tisztelegjen mártírjai emléke előtt, bizonyítva, hogy áldozatuk nem volt hiábavaló, a magyarságnak igenis fontos az összetartozás, fontos a közösségi élet. A helyi KMKSZ-székház a református egyház régi, használaton kívüli parókiájában kapott helyet.

Az alapszervezet elnöke hálás szavakkal köszönte meg e nemes gesztust a támogatóknak, köztük a KMKSZ járási szervezetének, amely bútorzattal, anyagi eszközökkel segítette a munkálatokat. Megköszönte a Schmitt Pál-adományt is, amelyből fénymásolót és laptopot vásároltak az iroda működéséhez, és köszönetet mondott azoknak a zápszonyi KMKSZ-tagoknak, akik önzetlen munkájukkal segítették a székház tatarozását.

Az ünnepséget megtisztelte jelenlétével Brenzovics László, a KMKSZ alelnöke, aki elismeréssel szólt az alapszervezet munkájáról, értékelte a hangulatos, otthonos székház létrehozását.

Barta Ferenc, a KMKSZ járási szervezetének képviseletében szintén az elismerés hangján szólt a jelenlévőkhöz: „A megteremtett lehetőséget meg kell tölteni tartalommal” – figyelmeztetett.

Az ünnepség színfoltja volt Csatáry Györgynek, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Történelem- és Társadalomtudományi Tanszéke vezetőjének, Zápszony krónikásának könyvbemutatója. A nagyszámú közönség érdeklődéssel hallgatta a község múltjáról szóló érdekes történeteket. Például azt az információt, hogy a parókia épülete, melyben a székház is helyet kapott, az egykori Spiegel-ház, Zápszony egyik legrégibb épülete. A szónok méltatta az egyház és a KMKSZ zápszonyi alapszervezetének gyümölcsöző együttműködését, magyar közösségépítő tevékenységét.

A rendezvény oldott hangulatú állófogadással zárult.

Tudósítónk