Felhívás

2013. december 5., 08:33 , 673. szám

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség az állami nyelvtörvény II. fejezete 13. cikkelyének 1–2. pontja, valamint az V. fejezet 28. cikkelyének 3–5. pontja alapján felhívja a kárpátaljai magyar tannyelvű iskolák vezetőinek figyelmét arra, hogy ne mulasszák el hivatalosan megrendelni az általános és középiskolai magyar tannyelvű osztályok végzősei részére a végzettséget igazoló kétnyelvű okiratokat (ukrán és magyar nyelvűt, melyben a végzősök vezeték- és utóneve a magyar helyesírási szabályoknak megfelelően az apai név elhagyásával van kiállítva).

A gyermek nevének hiteles magyar változata érdekében, a törvény előírásainak megfelelően a szülőknek ezt kérelmezni kell. A szülők által benyújtott kérelmek alapján az iskola a kétnyelvű okiratok megrendelését regisztráltassa a járási oktatási osztályokon.

A kérvények iktatása a járási/városi osztályok titkárságán kulcskérdés, ugyanis annak elmulasztása semmissé teheti az állami nyelvtörvény által biztosított jogok érvényesítését.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a kérelem benyújtásának határideje 2013 decemberében lejár.

Beregszász, 2013. november 28.

A KMPSZ Elnöksége