Pályázati felhívás

2014. január 2., 09:29 , 677. szám

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Balassi Intézettel közösen pályázatot hirdet miniszteri ösztöndíjas egyéni teljes szemeszteres részképzésre, valamint részképzős tanulmányútra a magyarországi felsőoktatási intézmények nappali munkarendű képzésén a 2013/2014-es tanév tavaszi szemeszterében.

Pályázhat minden olyan ukrán állampolgárságú a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alatt álló magyar nemzetiségű személy, aki a 2013/2014-es tanév tavaszi szemeszterében teljes szemeszteres részképzésben, vagy részképzős tanulmányúton vesz részt valamely magyarországi állami vagy egyházi fenntartású felsőoktatási intézményben.

Pályázati kategóriák és további pályázati feltételek:

Teljes szemeszteres részképzés

Azon személyek pályázhatnak, akik:

– szülőföldi felsőoktatási intézmény nappali munkarendű aktív hallgatói jogviszonnyal vesznek részt, és

– a megpályázott képzési idő alatt egy magyarországi állami vagy egyházi fenntartású felsőoktatási intézmény magyar állami ösztöndíjjal támogatott / államilag támogatott nappali munkarendű, alap-, egységes (osztatlan) vagy mesterképzéses szakján teljes szemeszteres részképzésben kívánnak tanulmányokat folytatni.

A teljes szemeszteres részképzésre pályázó hallgatóknak legalább 2 lezárt félévvel kell rendelkezniük a részképzés megkezdésének időpontjában, és legutolsó két lezárt félévük tanulmányi átlaga nem lehet kisebb, mint 4,01.

Részképzős tanulmányút

Azon személyek pályázhatnak, akik:

– szülőföldi felsőoktatási intézmény nappali munkarendű baccalaureus vagy magiszteri/specialista képzésben vesznek részt hallgatói jogviszonnyal vagy abszolutóriummal rendelkeznek, és

– a megpályázott képzési idő alatt egy magyarországi állami vagy egyházi fenntartású felsőoktatási intézmény magyar állami ösztöndíjjal támogatott / államilag támogatott nappali munkarendű alap-, egységes (osztatlan) vagy mesterképzéses szakján egy szemeszternél rövidebb idejű tanulmányokban, és/vagy a szakdolgozat elkészítése céljából vagy egyéb célból tudományos kutatómunkában kívánnak részt venni.

A részképzős tanulmányútra pályázó hallgatóknak legalább 2 lezárt félévvel kell rendelkezniük a részképzés megkezdésének időpontjában.

Az ösztöndíj időtartama: min. 1 hónap – max. 2 hónap. Az elnyert ösztöndíj 2014. február 24. és 2014. június 15. között használható fel.

A pályázatok beadásának és postai beérkezésének – (nem a postabélyegző dátumának) – határideje: 2014. január 15., helyi idő szerint 16.00 óra (közép-európai idő /CET/ szerint 15.00 óra).

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy hiánypótlásra nincs lehetőség!

Az Értékelő Bizottság a Beregszászi Agora Információs Központhoz a határidő után beérkezett, illetve a formailag hibás, pontatlanul vagy olvashatatlanul benyújtott és a hiányos pályázatokat nem veszi figyelembe, azok érdemi elbírálás nélkül kizárásra kerülnek!

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy az iroda 2013. december 21. és 2014. január 7. között zárva tart!

Pályázni a Beregszászi Agora Információs Központ irodájában beszerezhető, és az internetről (www.martonaron.hu illetve a www.balassi-intezet.hu) is letölthető pályázati adatlapon lehet. Amennyiben valamely pályázó két pályázati kategóriában is benyújt pályázatot, ez esetben a pályázónak mindkét – az egyes pályázati kategóriákra vonatkozó – adatlapot be kell nyújtania!

Az érdeklődők az alábbi címen és telefonszámon kaphatnak további részletes felvilágosítást az ösztöndíjpályázatról, a pályázati adatlapról:

„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány,

Agora Információs Központ

Cím: Beregszász, Kossuth tér 6., Pf. 33.

Tel.: 00 380-31-41-243-43/ 153-as mellék

Fax: 00 380-31-41-234-62

E-mail: agora@kmf.uz.ua

Figyelem! Jelen felhívás a teljes pályázati felhívásnak csak kivonata. Kérünk minden pályázót, hogy csak a teljes pályázati felhívás és pontrendszer ismeretében pályázzon, melyek megtalálhatók a www.martonaron.hu, www.balassi-intezet.hu és a www.genius-ja.uz.ua honlapokon.