Elhatárolódott Gajdos Istvántól a Beregszászi Városi Tanács

Új Végrehajtó Bizottságot választanak

2014. február 24., 19:47 , 685. szám

Beregszászban központjában a február 23-i gyásznap politikai nagygyűléssé alakult át, ahol a szónokok élesen bírálták a város vezetését.

Babják Zoltán polgármester másnapra, február 24-ére hívta össze a Beregszászi Városi Tanács soron kívüli ülését, ahol bejelentette, hogy a Régiók Pátja városi tanácsi frakciójának mind a kilenc tagja kilépett pártjából és annak városi tanácsi frakciójából is, így a frakció megszűnt. Továbbá lemondott Beregszász két régiós alpolgármestere, Mihail Ljasko és Vjacseszlav Hladun is, valamint Vitalij Kajnov tanácstitkár. A lemondottak közül senki sem jelent meg a tanácsülésen. Viszont a jelenlévő 25 városi tanácsi képviselő mellett ott volt a járási rendőrség, az ügyészség és a biztonsági szolgálat (SZBU) vezetője, valamint sok-sok elkeseredett, a kijevi „Majdanról” ismert jelszavakkal azonosuló polgár. A városi tanács, közöttük az UMDSZ képviselői is, támogatták a KMKSZ képviselőcsoportjának napirend előtti felhívását, amely értelmében a testület elhatárolódik Gajdos István régiós képviselőtől, és károsnak ítéli, hogy Gajdos Beregszász város és a kárpátaljai magyarság nevében nyilatkozik. Az Udár Párt képviselője, Vitalij Antyipov, Eduard Pukanics független képviselő és mások írásos beadványban kérték, hogy a Beregszászi Városi Tanács oszlassa fel önmagát, valamint, hogy esküdjenek fel az új néphatalomra a járási rendőrség, az ügyészség és az SZBU (Ukrajna Biztonsági Szolgálata) jelenlévő vezetői. Ugyancsak kezdeményezték Mihajló Papisnak, a városi tanács Beregszász című lapja főszerkesztőjének, valamint Olekszand Jackanics ezredesnek, beregszászi rendőrparancsnoknak a leváltását. A főszerkesztő bűnéül azt rótták fel, hogy a városi lap nem számolt be a forradalmi eseményekről, míg a rendőrfőnöknek a végtelenül elharapódzott rendőrségi korrupciót vetették a szemére. Akadt olyan megszólaló is, aki azzal vádolta meg a beregszászi rendőröket, hogy védelmi pénzt szednek a kisvállalkozóktól. Végül csak a Beregszász című lap főszerkesztőjét és a városi tanács 29 tagú végrehajtó bizottságát menesztették a képviselők, az UMDSZ és az Egységes Centrum (JeC) képviselőinek köszönhetően – akik nem szavazták meg –, senkinek nem kellett esküt tennie az új hatalomra, maradhat a járás nyugdíjas korú rendőrfőnöke is. A teremben lévő polgárok egy része elítélte a döntéseket, sokan azt kiabálták: „Szégyen!” Mire a Pravij Szektor (Jobb Szektor) nevű radikális szervezet részben Kárpátalja más városaiból jött, részben beregszászi tagjai a tömegen keresztül utat törve maguknak körbevették a polgármester asztalát. Babják Zoltán polgármester ekkor egy órás szünetet rendelt el. Később már nyugodtabb hangulatban folytatódhatott a tanácsülés. A beregszászi lakosok közül több megszólaló élesen bírálta például az Egységes Centrum (JeC) képviselőit is, akik korábban szorosan együttműködtek a régiós kormányzattal. A tanácstagok arról is határoztak, hogy szükséges esetben újra össze fogják hívni a soron kívüli tanácsülést, valamint a KMKSZ frakciójának javaslatára úgy döntöttek, hogy a megválasztandó, új összetételű végrehajtó bizottság csak tizenhat tagú lesz, plusz Babják Zoltán polgármester. Az új összetételű végrehajtó bizottságot a február 27-i következő ülésén hagyja majd jóvá a Beregszászi Városi Tanács.

Badó Zsolt