Maradék-Ukrajna geopolitikai helyzete

2014. március 20., 07:26 , 688. szám

Minél gyengébb egy ország, annál fontosabb a külpolitikai közeg, amiben elhelyezkedik. Ukrajna nagy, ámde gyenge ország — logikus hát, hogy a külső erőközpontok döntően befolyásolják sorsát.

A független Ukrajna a terjeszkedő-erősödő, majd elbizonytalanodó Nyugat és az először gyengülő, majd erőre kapó Oroszország közötti erőtérben élt. A két geopolitikai pólus vetélkedett érte. Nem a kegyeiért, hanem az uralomért fölötte. Mindkét fél próbált hozzá lojális politikai garnitúrát kormányzati pozícióba juttatni Kijevben vagy fordítva: a másik fél embereit kiszorítani onnan.

Ezért kisebb-nagyobb áldozatokra is hajlandóak voltak a felek, illetve óvatosak voltak a nyomásgyakorlásban, nehogy elriasszák, a másik fél karjaiba tereljék az éppen aktuális kijevi vezetést.

Lehetőséget teremtettek arra, hogy a mindenkori ukrán vezetés hintapolitikát folytasson és kijátssza a „kérőket” egymással szemben. Ez a geopolitikai idill tette lehetővé, hogy az egymást váltó ukrán hatalompártok az ideológiai lózungok sokfélesége ellenére szociológiailag mentálisan egységes képet mutassanak. Ami a közös volt bennük, hogy loptak és nem építettek. Országot. Értve ezalatt jól működő államapparátust, független bíróságokat, társadalmilag beágyazott pártokat, civil társadalmat, harcképes hadsereget… Egyszóval semmit nem teremtettek, amire egy országnak szüksége van, hogy önállóan megálljon a lábán, mert kívülről úgyis meg volt támasztva.

Putyin most a Krím elfoglalásával új típusú játszmába kezdett – már nem akarja az egész országot megszerezni, hanem csak egy részét. Hogy a félszigeten kívül mit tekint még történelmileg orosz területnek, nem tudható. Az sem, hogy milyen taktikát fog alkalmazni. Siettetni fogja az eseményeket, vagy hagyja, hogy zsákmánya magától „felpuhuljon”. A lényeg, hogy Ukrajna határainak átszabása folytatódni fog.

A Nyugat egyenlőre ragaszkodik a régi játszmához – még nem mondtak le Ukrajna egészének ellenőrzéséről. Háborúzni azonban nem készek Oroszországgal, tehát nem tudják megállítani Putyint.

Megpróbálhatják feltu­nin­golni a maradék Ukrajnát. Annak a jelen helyzetben fegyverekre lenne szüksége, ha harcolni akarna. Érdekes lenne megnézni egy IMF hitelszerződést, amely a hadi kiadások jelentős növelését irányozza elő a meghitelezett országban…

Egyelőre semmi jele, de ha a Nyugat mégis komolyan próbálna segíteni, akkor is a jelenlegi vezető garnitúrán múlna a legtöbb – milyen annak az elszántsága, kitartása, szervezettsége, támogatottsága.

Eddigi lépéseik alapján azt lehet róluk elmondani, hogy legitimitásuk kétségbe vonható, támogatottságuk csekély, nem egységesek, nem elszántak, komolyan vehető szervezőtehetséget nem mutatnak. A kontraszelektált ukrán elit átlagát nyújtják. A maradék Ukrajna konszolidálásához nagyon tehetséges emberek nagyon elszánt erőfeszítésére lenne szükség, valamint óriási szerencsére. Könnyen lehet, hogy kiderül, Ukrajnának óriási szerencséje volt 23 éven keresztül egyfolytában. Mostanáig.

Sz. K. M.