Mi a helyzet a „propiszkával”?

2014. április 24., 00:43 , 693. szám

„Aziránt érdeklődnék, hogy mi a helyzet a lakcímbejelentéssel, a „propiszkával”? Úgy tudom, már rég eltörölték, de még mindig lépten-nyomon rákérdeznek, követelik, munkát sem vállalhatok nélküle. Például mit tegyen az ember, ha albérletben lakik, de a lakás tulajdonosa nem akarja bejelenteni arra a címre?”

– Való igaz, hogy Ukrajna törvényei már évek óta nem használják a „propiszka” fogalmát, bár magát a kifejezést a hétköznapokban még gyakran hallhatjuk. Helyette két új fogalom jelent meg. Az egyik a lakhelybejelentés (реєстрація місця проживання), amikor az adott személy állandó lakóhelyére vonatkozó információkat személyigazolványában is feltüntetik, a másik pedig a tartózkodási hely (місце перебування), melynek adatai szintén bekerülnek az erre felhatalmazott közigazgatási szerv nyilvántartásába.

A lakhelybejelentés komolyan veendő jogszabályi követelmény. A törvény értelmében minden ukrán állampolgárnak, az ország területén tartózkodó külföldi állampolgároknak vagy hontalanoknak az új lakóhelyükre való megérkezés után tíz napon belül be kell jegyeztetniük új lakcímüket a hatóságnál. Lakóhelynek minősül ebből a szempontból minden családi ház, lakás vagy más lakhatásra alkalmas épület, helyiség (például diák- vagy munkásszálló, hotel stb.) azon a településen, amelyen a szóban forgó személy állandó jelleggel, vagy döntően – azaz évi hat hónapnál hosszabb ideig – tartózkodik. A jogszabályok egy sor állampolgári jog gyakorlását (például a szavazást a választásokon, az egészségügyi (kórházi) ellátás igénybevételét stb.) attól is függővé teszik, hogy az adott személy igazolványában szerepel-e a lakhelybejelentésre vonatkozó bejegyzés. Az olvasónak igaza van abban, hogy az adott lakóhelyre történő bejelentéshez szükség van az ingatlan tulajdonosának beleegyezésére. Ami viszont a munkavállalást illeti, a lakhelybejelentésre vonatkozó bejegyzés hiánya a személyi igazolványban nem szolgálhat alapul az alkalmazás megtagadásához. Aki így tesz, törvénytelenül jár el!

A tartózkodási hely bejegyzése az adott személy kérvénye alapján történik, aki ezt a megérkezésétől számított hét napon belül köteles benyújtani. A hatóságoknak a bejelentést tudomásul kell venniük, nincs mérlegelési vagy döntési juguk. A tartózkodási helyre vonatkozó információt a hatóságok továbbítják az adott személy állandó lakóhelyére. Tartózkodási helynek minősül bármely adminisztratív territoriális egység, ahol a személy évi hat hónapnál kevesebb időt tölt, vagyis ahol ideiglenes jelleggel tartózkodik. A tartózkodási hely bejelentése lehetővé teszi a polgár számára, hogy ideiglenes tartózkodási helyén is éljen minden olyan őt megillető joggal, amelyet a törvény lakhelybejelentéshez köt, amennyiben idejében jelzi az illetékes hatóságoknak, hogy ideiglenes tartózkodási helyén kíván élni azokkal.