A gyermeknevelési segélyről

2014. május 8., 07:52 , 695. szám

„Kérem, magyarázza el, jogosult vagyok-e a háromévesnél fiatalabb gyermekemet otthon nevelő anyaként a minimálisnál nagyobb összegű segélyre, ha a férjem nem dolgozik, de nem vették nyilvántartásba munkanélküliként a foglalkoztatási központban? Mikor, milyen esetekben kérhetem a támogatás összegének újraszámítását?”

– Ukrajna törvénye a gyermekes családok állami támogatásáról 15. paragrafusa értelmében a hároméves korig járó gyermeknevelési segély összege megegyezik a munkaképes személyek számára megállapított havi létminimum és a család hat hónap átlaga alapján kiszámított havi összjövedelmének egy főre jutó összege közötti különbséggel, de nem lehet kevesebb 130 hrivnyánál.

A segély garantált minimális összege tehát 130 hrivnya. Ahhoz azonban, hogy ennél többet számíthassanak fel önnek, feltétlenül szükséges, hogy a férje előbb munkába álljon, vagy munkanélküliként nyilvántartásba vétessék a foglalkoztatási központban. Ha azután a munkaképes személyek számára megállapított havi létminimum és a család hat hónap átlaga alapján kiszámított havi összjövedelmének egy főre jutó összege közötti különbség továbbra is meghaladja a 130 hrivnyát, önnek ki fogják fizetni támogatásként ezt a különbséget.

A család összjövedelmének kiszámításakor családtagnak minősülnek:

– a házastársak;

– az édes, az örökbefogadott és a gondozásukra bízott 18 évesnél fiatalabb gyermekeik (a korhatár 23 éves korig emelkedik, amennyiben a gyerekek valamely I–IV. szintű felsőoktatási intézményben vagy szakközépiskolában tanulnak nappali tagozaton, s lakhelytől és lakcímbejegyzéstől függetlenül nem rendelkeznek saját családdal);

– a házasságra nem lépett, s a szüleikkel lakó felnőtt korú gyermekek, akiket 1. és 2. csoportba tartozó gyermekkori rokkantaknak vagy később 1. csoportba sorolt rokkantaknak minősítettek;

– a házastársak munkaképtelen szülei, akik velük egy háztartásban élnek, és saját jövedelem híján az eltartottjaik;

– azok az egy háztartásban élő férfiak és nők, akik nem házastársak ugyan, de közös gyermekeket nevelnek.

Ahhoz, hogy kiszámítsuk a család átlagos havi összjövedelmének egy főre jutó részét,

a) adjuk össze minden családtagnak minősülő személy valamennyi jövedelmét a segély igénylését megelőző hat hónapban;

b) majd osszuk el a kapott összeget előbb hattal, majd a családtagok számával.

A számításkor figyelembe veendő jövedelmek közé tartoznak a bérek, a pénzbeli járadékok, az ösztöndíjak, a nyugdíjak, valamint egyes speciális bevételek, például a kommunális szolgáltatások terén megítélt kedvezmények értéke pénzben kifejezve (kivéve a lakbérre kapott „szubszidiót”), a földrészlegek után járó normatív jövedelem (kivéve a közös földtulajdonból kiosztott és a méltánylandó okokból nem hasznosított földrészlegeket), a szociális támogatások egy része stb.

Ne feledje, hogy a létminimum összegének esetleges emelésével automatikusan újraszámítják a gyermeknevelési segély összegét is.

Amennyiben változnak a család bevételei, s ön a minimálisnál nagyobb összegű segélyre tart igényt, akár havonta jogában áll kérni annak újraszámítását, ha benyújtja az ehhez szükséges jövedelemigazoló dokumentumokat. Viszont a minimálisat meghaladó összegű segélyt akkor is csupán hat hónap időtartamra ítélik meg, ha a család jövedelmei nem változnak. A hat hónap elteltével újra be kell nyújtani a jövedelemigazolásokat, ellenkező esetben ismét a minimális összegű támogatást fogják folyósítani önnek.

hk