A házhoz telek is jár

2014. július 17., 07:15 , 705. szám

„Egy lakóház felének tulajdonosa vagyok immár 1994 óta. Az épülethez tartozó 0,32 ha földterület mostanáig nem volt privatizálva. A községi tanács adatai szerint a szóban forgó földterületből máig 0,24 ha az én használatomban van. A ház másik felének tulajdonosa nemrég kezdeményezte a telek privatizációját, s a jogszabályokra hivatkozva követeli, hogy a háztulajdonban való részesedésével arányos földterületet, azaz 0,16 hektárt írjanak a nevére. Ugyanakkor úgy tudom, hogy Ukrajna Földkódexének 119. paragrafusában az áll, hogy ha valaki nyíltan, tisztességesen és jóhiszeműen, bár erre vonatkozó dokumentumok nélkül 15 éven át megszakítás nélkül használ egy bizonyos földterületet, kérheti az illetékes állami vagy önkormányzati hatóságoktól annak a tulajdonába vagy a használatába adását. Miért nem veszik figyelembe ezt a törvényt a hatóságok ebben az esetben?”

– Ukrajna Földkódexe 120. paragrafusának 4. része értelmében, ha egy lakóház, épület vagy építmény tulajdonjogát több személy birtokolja, az egyes személyeknek az ingatlanhoz tartozó telekből való részesedését az épületben vagy építményben bírt tulajdonrészükkel arányosan állapítják meg. A bíróság adott esetben tehát azért nem veszi figyelembe a Földkódex említett 119. paragrafusát, mivel a 120. paragrafus értelmében a szomszéd a ház felének tulajdonjogával együtt jogosult a telek felére is, azaz törvényesen kezdeményezheti annak a tulajdonába adását.

hk