Buda Ferenc: A vétkeim hatalmasak

2014. október 16., 06:25 , 718. szám

A vétkeim hatalmasak,

     ezért csücsülök itt benn,

s nem szabadulhatok, hacsak

     jövő csütörtökig nem.

     

Veszélyes verseim hamar

     ügyészi kézbe mentek,

s megtettek miattuk magyar

     hazámban idegennek.

     

Most itt ülök a zár alatt

     és néznék ki a napra,

ha őröm, e hitvány alak

     kitekinteni hagyna.

     

De mindezért csak köszönet!

     Kutya legyek, ha félek,

hogy nem nyújt senki majd kezet

     ily börtöntölteléknek.

     

A 2005-től Kossuth-díjas Buda Ferenc A vétkeim hatalmasak című költeménye az 1956-os forradalom időszakát idézi. A vers keletkezésének hátterében az áll, hogy a szabadságharc vérbe fojtása után, néhány verse miatt „a demokratikus államrend elleni izgatás vádjával” egyévi börtönbüntetésre ítélték a költőt. Erről ő maga írt Csönd-ország című 1990-ben kiadott kötetében, melyet „a forradalomban elesett hősöknek, legyilkolt áldozatoknak, s a megtorlások során kivégzett, agyonkínzott vértanúknak” ajánlott. Ugyancsak ebből a könyvből tudhatta meg a legszélesebb olvasóközönség, hogy a költő 1956-os verseinek kéziratát Für Lajos őrizte „három évtizeden át hűségesen”. Végső soron a Csönd-ország című verseskönyv nem jöhetett volna létre, ha akkor Buda Ferenc versei elvesztek volna. A vétkeim hatalmasak fanyar iróniával kevert hangnemben örökíti meg szerzőjének „börtönviselt” létét, annak esetleges „következményeit”…

Penckófer János