A hadkötelesek figyelmébe!

2015. február 10., 17:50 , 735. szám

Több olvasónk is az iránt érdeklődött levélben, illetve telefonon, hogy milyen szankciókra, büntetésre számíthatnak azok a kiértesített hagkötelesek, akik nem jelennek meg a hadkiegészítő parancsnokságon. Kérdéseikre Farkas-Kordonec Gabriella jogász válaszol.

A mozgósítási felkészülésről és a mozgósításról szóló törvény 22. tc. 1. bek. megfelelően mozgósítás esetén felszólítás, értesítés esetén az állampolgárok kötelesek megjelenni az illetékes hadkiegészítő parancsnokságon  a hadügyi nyilvántartásba vétel és a háborús időkre vonatkozó vezénylés meghatározása céljából.
A mozgósítás ideje alatt az állampolgárok (a tartalékos szolgálatot végzők kivételével) kötelesek megjelenni az alakulatoknál vagy a hadkiegészítő parancsnokságokon a kézhez vett dokumentumokban (mozgósítási parancsokban, értesítőkben, a hadkiegészítő parancsnok parancsában)  feltüntetett határidőn belül. A tartalékosok kötelesek megjelenni annál a laktanyánál, katonai egységnél, melynél a tartalékos szolgálatot végzik az adott egység, laktanya parancsnoka által meghatározott időn belül.
A katonaköteleseket kizárólag a behívó átnyújtásával, azaz írásban, hivatalos dokumentummal értesíthetik a mozgósításról, amit a címzett csak saját kezűleg vehet át.
A hadügyi nyilvántartásba vett személyek a mozgósítás kihirdetését követően nem változtathatják meg lakhelyüket az illetékes hatósági személy (hadkiegészítő parancsnok) engedélye nélkül.
Amennyiben a hadkötelesek és a behívottak megsértik a hadi nyilvántartásba vétel szabályait, amennyiben nem jelennek meg behívás esetén a hadkiegészítő parancsnokságon nyomós indok nélkül, vagy amennyiben nem nyújtják be időben az illetékes hadügyi nyilvántartást vezető szervhez a lakhelyváltást, oktatási intézmény, munkahely, tisztség megváltoztatásáról szóló információt, pénzbírsággal sújthatók, melynek összege az állampolgárok nem adózott minimáljövedelme összegének ötszörösétől a hétszereséig terjed.
Ukrajna Közigazgatási szabálysértési törvénykönyvének 210-1 tc. megfelelően a honvédemmel, mozgósítási felkészüléssel és mozgósítással kapcsolatos törvények megszegése esetén az állampolgár pénzbírsággal sújtható, melynek összege az állampolgárok adómentes minimáljövedelme összegének tízszeresétől a harmincszorosáig terjed (adómentes minimáljövedelem jelenleg 17 hr, ennek megfelelően a büntetés 170-től 510 hr-ig terjed). Amennyiben ugyanezen szabálysértést ismételten elköveti a személy egy éven belül, akkor 510-től 1700 hr összegig bírságolható meg.
Fontos megjegyezni, hogy a büntetés kifizetése nem mentesít a kötelezettség teljesítése alól.
Ukrajna büntetőtörvénykönyvének (Btk) 336. tc. megfelelően, amennyiben mozgósítás esetén valaki nem teljesíti a behívási kötelezettségét, 2–5 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető.
Btk 337. cikkelye szerint az a személy, aki megpróbálja elkerülni a hadügyi nyilvántartásba vételt az illetékes hadkiegészítő-parancsnok figyelmeztetése után a következő szankciókkal sújtható: pénzbüntetés az állampolgárok adómentes minimáljövedelme összegének ötvenszereséig, vagy javító munkákkal két évig terjedő időtartamra, vagy hat hónapig terjedő elzárással. Ugyanezen cikkely 2. bekezdésének megfelelően, amennyiben a hadköteles személy megpróbál kibújni a képzési (vagy ellenőrzési) vagy speciális gyakorlat alól,  pénzbüntetéssel sújtható, melynek összege az állampolgárok adómentes minimáljövedelme összegének hetvenszereséig terjed, vagy hat hónapig terjedő elzárással büntethető.
Ezenkívül az említett törvénykönyv 211-4. cikkelye szerint, amennyiben a vállalatok, intézmények, szervezetek, kollektív mezőgazdasági vállalatok és oktatási intézmények vezetői, vagy más, a hadügyi nyilvántartásért felelős tisztségviselői, a hadkiegészítő parancsnokság követelésére nem biztosítják a hadköteles személyek értesítését arról, hogy meg kell jelenniük a hadkiegészítő-parancsnokságnál, vagy amennyiben az említett tisztviselők akadályozzák az állampolgárok megjelenését a gyűjtőhelyen vagy a toborzóállomáson, pénzbírsággal sújthatók, melynek összege az állampolgárok adómentes minimáljövedelme összegének egyszeresétől a háromszorosáig terjed.

DK