Rangos elismerés földinknek

2015. március 10., 20:10 , 739. szám

Február 27-én a gyulai polgármesteri hivatal épületében került sor a 9–12. osztályos diákok számára szervezett Implom József Középiskolai Helyesírási Verseny Kárpát-medencei döntőjére. A verseny megnyitóján a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) irodavezetője, Berki Károly rangos elismerésben, Implom József-díjban részesült.

A verseny megnyitóján Kónya István alpolgármester köszöntötte a jelenlévőket, hangsúlyozva, hogy a részt vevő diákok a bennük rejlő tudás és képességek által példát mutatnak, hiszen komoly művelői a helyesírásnak, amely a magyar nyelv ápolásának és megmaradásának egyik alapja.
A díjat prof. dr. Nagy L. János egyetemi tanár, a szakmai zsűri elnöke és Szűcs Levente, a gimnázium igazgatója adta át az idei díjazottaknak, Heltainé Nagy Erzsébetnek, a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete főmunkatársának és Berki Károlynak.
Berki Károly a díjátadót követően a közönséghez szólva elmondta: a kárpátaljaiak számára rendkívül fontos az anyanyelv, mert az a nemzetrész, amely tiszteli a múltját, annak nemcsak jelene, de jövője is lesz.  Számunkra a kisebbségi lét egy életen át tartó küzdelmet jelent. De büszkék vagyunk arra, hogy az elmúlt 95 év alatt – amit a XX. század gyötrelmes valósága, igazságtalansága idézett elő – hűségesek maradtunk a világ legszebb nyelvéhez: a magyar nyelvhez. „A mai nap mindenki számára egy ünnep, hiszen együtt vagyunk Gyulától Beregszászig, Nagyváradtól Komáromig, Zentától Sepsiszentgyörgyig. S az ünnep alkalom arra is, hogy elérjünk egymáshoz, hogy az illyési haza ne csak a magasban kössön össze minket, hanem együtt lehessünk itt, a földön is: ugyanúgy, mint régen volt.”
A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség igen sokoldalú tevékenységében nagy hangsúlyt fektet az anyanyelvápolásra. A KMPSZ éveken át szervezte az érettségi feladatlapok magyar nyelvre történő fordítását; az általa szervezett több mint 20 tanulmányi verseny között szerepel a Drávai Gizella nyelvhasználati verseny, az Édes anyanyelvünk nyelvhasználati verseny, a Kazinczy Szépkiejtési Verseny, a Karádi László helyesírási verseny, a szórványban élők szavalóversenye. A KMPSZ szervezi meg a Kazinczy Szépkiejtési Versenyen, a költészet napi szavalóversenyen (az elmúlt évben Kovács Péter, az Ungvári Drugeth Gimnázium diákja első helyezést ért el a Kaszás Attila Versmondó Fesztiválon Révkomáromban) és a Karádi László helyesírási versenyen dobogós helyezést elért diákjainak utaztatását anyaországi, Kárpát-medencei versenyekre. Gyulára több mint 10 éve folyamatosan eljuttatják a Karádi-verseny győzteseit. A kárpátaljai diákok, bár némiképp hátránnyal indulnak, hiszen az anyaországi és más elcsatolt területek magyar nyelvű iskoláiban jóval nagyobb óraszámban tanítják a magyart, mint nálunk, s több óra jut például a tollbamondás gyakorlására is, jól szerepelnek a versenyen. Az idei versenyzőnk, a Beregszászi 4. Számú Kossuth Lajos Középiskola diákja, Kacsur Annamária a 200 lehetséges pontból 175-öt szerzett a versenyen.
A díjat Gyula város polgármestere és a gyulai Erkel Ferenc Gimnázium és Informatikai Szakképző Iskola alapította. Célja a magyar helyesírás értékeinek hangsúlyozása és népszerűsítése, az anyanyelvvel való foglalkozás minőségének folyamatos figyelemmel kísérése, e nemes tevékenységnek az elismerése és népszerűsítése, s természetesen Gyula város szülötte, a tanárként, nyelvészként, helytörténészként és iskolaigazgatóként is tevékenykedett Implom József személyiségének tisztelete, emlékének ápolása, munkásságának megbecsülése.
Berki Károly 1954. március 23-án született Mezőváriban. A középiskolát szülőfalujában végezte el. A katonaságot követően felvételt nyert az Ungvári Állami Egyetem történelem szakára. Az egyetem elvégzését követően munkába is állt a Mezővári II. Rákóczi Ferenc Középiskolában. 2001-ig teljes állásban volt az iskola történelemtanára, a 2013/2014-es tanévig pedig óraadó tanárként oktatta a magyar nép története tantárgyat a középiskolásoknak. 2001-ben lett a KMPSZ munkatársa módszertani szaktanácsadója, majd 2006-tól irodavezetői tisztséget tölt be.
Hogy miért is akkora elismerés az Implom József-díj, s az, amit jelképez, azt az annak hátoldalára vésett Illyés Gyula-gondolat tanúsítja: „SZÉPEN ÉS JÓL ÍRNI MAGYARUL…JELLEMKÉRDÉS.”

E.M.