Az Alkotmánybíróság rábólintott a képviselők és bírók mentelmi jogának megszüntetésére

2015. június 19., 16:08 , 754. szám

Az Alkotmánybíróság (Ab) alkotmányosnak ismerte el a képviselői és bírói mentelmi jog eltörlését kimondó törvénytervezetet – közölte az Ukrajinszka Pravda Jurij Baulinnak, az Ab elnökének pénteki sajtótájékoztatójáról beszámolva.

Az Ab egyetértett azzal, hogy a képviselői mentelmi jog megvonása nem korlátozza az Alkotmány által rögzített normákat és szabadságjogokat. Az Ab szerint ugyancsak összeegyeztethető az alaptörvénnyel, ha a bírák előállítására és letartóztatására vonatkozó döntési jog a parlamenttől a Legfelsőbb Igazságügyi Tanács hatáskörébe kerül át. Ugyanakkor az Ab úgy véli, hogy a bíró felelősségre vonása esküszegésért vitatható norma, amely nem felel meg a nemzetközi gyakorlatnak. Összességében az Ab az Alkotmánnyal összeegyeztethetőnek ismerte el az 1776. számú törvénytervezet normáit.

Ismeretes, hogy az 1776. számú törvénytervezet javasolja törölni az Alkotmány 80. cikkelyéből azt a normát, amely mentelmi jogot biztosít a parlamenti képviselőknek, s amely kimondja, hogy a honatyák ellen nem indítható bűnügyi eljárás, nem állíthatók elő, illetve nem tartóztathatók le a parlament hozzájárulása nélkül. Az Alkotmány javasolt módosítása értelmében a 126. cikkelyben rögzítenék, hogy a bíró nem állítható elő, nem tartható fogva az ügyére vonatkozó jogerős bírósági ítélet megszületéséig a Legfelsőbb Igazságügyi Tanács (s nem a parlament, mint eddig) jóváhagyása nélkül. Ugyanakkor a bírák mentelmi joga nem fog kiterjedni a tettenéréses esetekre az emberi életet vagy egészséget veszélyeztető súlyos, illetve különösen súlyos bűncselekmények elkövetésekor.

Az Ukrajinszka Pravda emlékeztet, hogy a szóban forgó törvénytervezet a parlament első olvasatban történt elfogadása után, februárban küldte alkotmánybírósági normakontrollra. Volodimir Hrojszman házelnök szerint a jogszabály második olvasatban történő elfogadására szeptemberben kerülhet sor.

(pravda.com.ua/Kárpátalja)