Magánügy-e a családi veszekedés?

2015. augusztus 19., 09:12 , 762. szám

„Egy családi vita során a feleségnek véletlenül eltört a keze. Az asszony nem tett feljelentést a rendőrségen a történtek miatt, de a kórházban, ahol ellátták a sérülését, kihívták a rendőrség munkatársait, akik szabálysértési jegyzőkönyvet vettek fel, s el is marasztalták a férfit. Ön szerint szabályosan jártak el a rendőrök?”

– Amennyiben a jegyzőkönyvet szabályosan vették fel Ukrajna közigazgatási szabálysértési törvénykönyvének (Kszt) 254-255. paragrafusai alapján, abban az esettel kapcsolatos minden fontos körülményt és tényt rögzítettek, valamint a szabálysértőt is tájékoztatták a jogairól és kötelességeiről a 256. paragrafusban rögzítetteknek megfelelően, úgy az eljárás törvényes volt. A 255. paragrafus feljogosítja a jegyzőkönyv felvételére a rendőröket, akik a levélben leírtak alapján az esetet a Kszt 173-2. paragrafusában szereplő tényállásként (családon belüli erőszak) azonosíthatták.

Hasonló esetekben fontos tudni, hogy a szabálysértéssel gyanúsított személy nem köteles aláírni a jegyzőkönyvet. Ilyenkor az eljáró rendőr ezt a körülményt szintén rögzíti a jegyzőkönyvben. Ezen kívül a felelősségre vont személy – ugyancsak a 256. paragrafus értelmében – követelheti, hogy az esettel, a jegyzőkönyv tartalmával kapcsolatos magyarázatát, kiegészítéseit, észrevételeit, valamint indoklását, hogy miért tagadta meg a jegyzőkönyv aláírását, szintén rögzítsék a dokumentumban.

Összefoglalva: a rendőrök eljárásához ebben az esetben nem volt szükség a feleség feljelentésére. Amennyiben viszont a szabálysértéssel vádolt személy kifogásolja a rendőrök eljárását, nem ért egyet a határozatukkal, panaszt tehet azok feletteseinél, illetve fordulhat a bírósághoz is.

hk