Megszűnhet a kárpátaljai magyar iskolák tankönyvellátása

2015. augusztus 19., 10:17 , 762. szám

Teljes a káosz a kijevi Oktatási és Tudományos Minisztériumban az iskolák 4. és 7. osztályainak új tankönyvekkel való ellátását illetően. Mindazonáltal az ukrán iskolások valószínűleg elérhető áron juthatnak majd hozzá a következő félévben a szükséges tankönyvekhez, ám a kárpátaljai magyar iskolák tanulói aligha számíthatnak erre a jövőben.

Amint az várható volt, súlyos gondok támadtak a 4. és 7. osztályos tankönyvek idén esedékes kiadásával. Az ukrán kormány illetékesei ugyanis már korábban jelezték: az egyéb szociális juttatások mellett megszűnik az iskolák ingyenes tankönyvellátása is. A lakosságra aránytalanul nagy terheket kirovó kijevi hatalom azonban később némileg visszalépett a sok családot hátrányosan érintő ügyben. Az illetékesek jelezték, a szülők csak a tankönyvek árának egy részét fogják állni, és az árva, hátrányos helyzetű, valamint nemzetiségi nyelveken tanuló diákok ingyen juthatnak a tankönyvekhez.

A népszerűségét gyorsan veszítő Petro Porosenko elnök nemrég bejelentette, megengedhetetlennek tartja, hogy a lakosságra terheljék az iskolai tankönyvek költségeit, ezért a napokban rendeletileg 180 millió hrivnyával megtoldotta az idei költségvetésben tankönyvek kiadására előirányzott 87 millió hrivnya összeget. Ezt követően Inna Szovszun oktatási miniszterhelyettes egy interjúban közölte, a 4. és 7. osztályos tanulók mindegyike térítésmentesen fogja megkapni a tankönyveket. Állítása azonban kétségeket ébreszt, hiszen az oktatási tárca még az év elején jelezte, minimum 365 millió hrivnyából lehetne csak megoldani a két említett évfolyam tanulóinak ingyenes könyvekkel való ellátását.

Pesszimizmusra ad okot a minisztériumnak a lembergi Szvit Kiadóhoz eljuttatott hivatalos levele, amelyet maga Szovszun írt alá, és amelyben az áll, hogy a 4. és 7. osztályos tankönyvek kiadási költségeinek 50 százalékát a helyi önkormányzatoknak kell állniuk. A levél szerint az ukrán iskolások 35-37 hrivnyáért vásárolhatják majd meg az egyes könyveket. Ilyen feltételek mellett azonban megoldhatatlan lesz a fordításos tankönyvek kiadása az alacsony példányszámból adódó nagyon magas önköltség miatt, ellentétben az elfogadható árat lehetővé tévő több tízezres ukrán példányszámokkal.

A tervek szerint az oktatási minisztériumban augusztus 17-én döntenek arról, milyen módon történjen a tankönyvek kiadásának támogatása. Bonyolítja a helyzetet, hogy idén átalakították a tankönyvek kéziratainak pályáztatási rendszerét, így egyes tantárgyak esetében akár hat-nyolcféle könyv is rendelkezésre áll. Azonban egyelőre nem tudható, mely szerzők könyveinek kiadását és milyen mértékben támogatja majd a tárca.

A kárpátaljai magyar iskolák tankönyveinek legnagyobb részét készítő és fordító Szvit Kiadó – mára mindössze két főállásban dolgozó munkatárssal működő – ungvári magyar szerkesztősége nyomdakész állapotba hozta a 4. és 7. osztályos magyar nyelv, olvasó- és irodalomkönyveket. Ezek szeptember 1-re felkerülhetnek a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) internetes tankönyvtárába attól függetlenül, hogy nyomtatásban megjelennek-e.

Az ukrán iskolák tanulóinak helyzete annyival könnyebb, hogy az oktatási minisztérium speciális honlapján a tanintézetek számára elérhetők és letölthetők a 4. és 7. osztályos tankönyvek első egyharmadának elektronikus változatai.

Ismeretes, hogy Ukrajna 1991-es függetlenné válása óta soha nem volt zavartalan a kárpátaljai magyar iskolák anyanyelvű tankönyvekkel való ellátása, leszámítva a 2010 és 2013 közötti négy évet, amikor zökkenőmentes – de nem teljes körű – volt a magyar iskolai tankönyvek kiadása. A helyzet eddig 1999-ben volt a legrosszabb, amikor egyetlen magyar nyelvű tankönyv sem jelent meg, majd a narancsos forradalom után következett egy hullámvölgy. Mint emlékezetes, 2007-ben a kijevi hatalom le akarta építeni a kárpátaljai magyar oktatást, és meg akarta szünteti a magyar nyelvű tankönyvkiadást. A tavaly februári kijevi zavargások nyomán ezért már tudható volt, hogy gondok lesznek az ukrajnai nemzetiségek anyanyelvű oktatásával. A helyzet azonban a vártnál súlyosabb lett, hiszen az ukrán gazdaság összeomlása miatt az állam tavaly a beütemezett 4. és 6. osztályok közül csak a 6. osztályos tankönyvek kiadását finanszírozta. De ez sem volt gondoktól mentes, mert a magyar fordításos tankönyvek kiadásáért a minisztérium a Szvit Kiadóval és a fordítókkal közel egy év késéssel számolt csak el, amikorra az ukrán nemzeti valuta elvesztette értékének kétharmadát.

Varga Béla,
a Szvit Kiadó ungvári magyar tankönyvszerkesztőségének vezetője