Egyszerűsíthető-e a privatizáció?

2015. szeptember 16., 09:08 , 766. szám

„Gyakorlatilag születésem óta nagymamámmal élek annak falusi házában. Privatizáció esetén egyszerűsíthetjük-e az ügyintézést és csökkenthetjük-e a költségeket azzal, hogy a nagymamám házát és földrészlegét mindjárt rám, az unokájára íratjuk?”

– Leveléből ítélve előfordulhat, hogy a vidéki ház máris a nagymama tulajdona, s ha megvannak a tulajdonjogot igazoló dokumentumok, nincs szükség privatizációra. Ebben az esetben a nagymamának jogában áll az ingatlant önnek ajándékozni ajándékozási szerződés alapján, melyet a közjegyzőnek kell hitelesítenie.

A tulajdonjogot igazoló dokumentumok híján az ingatlant előbb privatizálni kell. Ugyanez vonatkozik a földrészlegre is. A földet privatizálni az jogosult, akinek az a rendelkezésére lett bocsátva a községi tanács határozata által.

A lényeg: a hatályos jogszabályok értelmében a nagymama csak azt követően rendelkezhet az ingatlannal és a földdel, vagyis adhatja tovább azokat önnek, hogy a tulajdonjogukat bejegyeztette a saját nevére az illetékes hatóságnál.

hk