Vasárnapi üzenet: 2015. október 25.

2015. október 21., 09:30 , 771. szám

„A Léleknek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség.” Galata levél 5,22

A helyi közösségek által alkotott Egyháznak a társadalommal szemben kettős feladata van: érték-megőrzés és értékmegvalósítás. A két feladat közötti aktuális hangsúlyt (hogy mikor kell az értékmegőrzést és mikor az értékmegvalósítást felvállalni), a társadalom értékmegvalósító mivolta határozza meg:

1. Ha a hivatalos hatalom az általa működtetett társadalomszolgáló egységeiben (oktatás, egészségügy, gazdaság, igazságszolgáltatás, szolgáltatások stb.) örök Isteni értékeket (szeretet, öröm, békesség, hűség, szívesség, jóság, becsület, kitartás stb.) valósít meg és így a polgárai számára, az európai normák szerinti biztonságot és kibontakozási lehetőséget megadja, akkor a helyi Egyház szerepe: az értékbázis-lét (értéktárolás és -továbbadás).

2. Ha a társadalmat megtartani és kibontakoztatni hivatott hatalom az általa megteremtett és fenntartott társadalmi egységeiben (oktatás, egészségügy, gazdaság, igazságszolgáltatás, szolgáltatások stb.), nem valósítja meg az örök és fejlesztő Isteni értékeket, akkor a helyi közösség által alkotott Egyház feladata, hogy ezen egyedüli értékeket megtestesítve, a hivatalos hatalom keretei között és azzal párhuzamosan, mintaként és a közösség élettereként valósítson meg oktatást, egészségügyet, gazdaságot, igazságszolgáltatást, adminisztrációt stb.. Tehát az Egyház megnyilvánulása egy értékvesztett (felelőtlen, önző, rövidlátó, korrupt, hivatás nélküli stb.) hatalomban: az „állam az államban” lét.

Ezért, az ukrán államiság által uralt kárpátaljai társadalmi valóságunkban, a magyar közösségeinket tömörítő Egyházunk társadalmi szerepe: az értékmegvalósítás. Társadalmi mintát és saját életteret kell felépítenünk azzal, hogy mi, kárpátaljai magyarság megvalósítjuk a sajátos értékeinket megtestesítő és európai kultúrát alkotó oktatásunkat, egészségügyünket, gazdaságunkat, infrastruktúránkat, kapcsolatrendszerünket stb. A kárpátaljai érdekképviseleti szerveknek, az Egyházzal szövetségben egy új, felelősségteljes nemességet kell létrehozni, mely felvállalja a helyi értékmegvalósítás küldetését, valamint önfenntartó és önrendelkező közösséget hoz létre.

Radvánszky Ferenc