Gólyabál a Rákóczi-főiskolán

„Légy világosság ebben a világban”

2015. december 2., 14:33 , 777. szám

A múlt hét folyamán befejeződött az elsőéves hallgatók beavatási szertartássorozata a Rákóczi-főiskolán. Ettől a dátumtól kezdve az ifjú „padawanok”, a gólyák teljes értékű tagjaivá váltak az intézmény diákközösségének. A beavató időszak lezárása hagyományosan mindig a gólyabálon történik, így volt ez most is. November 27-én a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Hallgatói Önkormányzatának (HÖK) szervezésében jótékonysági gólyabál keretében ünnepelhették meg az elsőéves diákok azt, hogy nem kell többé felsőévesek utasításait követniük, nem kell több „rusztikus” feladatot elvégezniük.

A vendégek köszöntését követően elsőként Rácz Béla, a főiskola rektorhelyettese és öregdiák-szövetségének elnöke üdvözölte a hallgatókat és a megjelent vendégeket. Beszédében arra buzdította az elsőéveseket, legyenek céltudatosak, legyenek bölcsek, éljenek lehetőségeikkel, vállaljanak aktív szerepet diákközösségük életében, tanuljanak, de mindig találják meg a lehetőséget a kikapcsolódásra. Köszöntője végén biztosította a Hallgatói Önkormányzatot arról, hogy a Rákóczi-főiskola tanári és vezérkara mindenben segítségére lesz a diákszervezetnek.

Gál Tamás, a HÖK elnöke beszédében köszönetet mondott a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kara Hallgatói Önkormányzatának és a főiskolának a támogatásért.

Domonyi Erik beregszászi református lelkész megáldotta az ünneplő hallgatókat és vendégeiket. Isten igéjével világított rá arra, hogy a nehéz idők ellenére a diákságnak kitartóan helyt kell állnia, szolgálnia kell közösségét, járnia kell a neki kijelölt utat. „Légy világosság ebben a világban” – idézte a lelkész Pál egyik levelének sorait.

A köszöntőbeszédek után különböző produkciók fűszerezték a bál hangulatát. Elsőként a főiskola felsőéves hallgatóiból verbuválódott együttes hangolta nagyon igényesen a megjelenteket zenével zenére. Majd ezt követően érkezett Kovács János és Heé Krisztián fehér ló helyett „bicikliháton”, és tartott ízelítőt a teremkerékpározás nem kis fizikai erőt és ügyességet igénylő mutatványaiból.

A bál „prológusát”, hivatalos protokollrészét a gólyatánc, a keringő tette teljessé és igazán ünnepivé.

A táncot követően az elsőéves hallgatók letették a gólyaesküt, amely arra kötelezi őket, hogy a tanulást csak akkor részesíthetik előnyben, ha már végképp nincs más egyéb opció (természetesen az eskü nem veendő komolyan). A fogadalomtétel után a főiskola felsőéves hallgatói feltűzték a már említett „teljes értékűséget” szimbolizáló zöld szalagot a gólyákra.

Az este folyamán kiosztották a főiskola LEG-jeinek díjait is. A gólyabált megelőző hetekben a hallgatók szavazással eldönthették, ki a főiskola legsármosabb, -lazább, -szigorúbb, -csinosabb, -segítőkészebb tanárja, illetve legszebb, -helyesebb, -lógósabb, -stréberebb, -stílusosabb diákja (A „leglógósabb” diák címet elnyert hallgató vélhetőleg rászolgált kitüntetésére, ugyanis ő a bálon sem tette tiszteletét). A díjak kiosztása után a résztvevők megtekinthették a szeptemberben megrendezett gólyatáborról készült rövidfilmet.

Az este állófogadással és „nép­ün­nepéllyel” folytatódott hajnalig.

rsz