Nyújthat-e szolgáltatást az egyéni vállalkozó a saját munkahelyén?

2016. január 13., 10:45 , 783. szám

„Esztergályosként dolgozom egy vállalatnál, ugyanakkor egyéni vállalkozóként is tevékenykedem. Nyújthatok-e szolgáltatást egyéni vállalkozóként, szerződés alapján annak a vállalatnak, amelynek az alkalmazottja vagyok? Ha igen, hogyan kerülhetők el az esetleges problémás helyzetek?”

– A törvény nem tiltja, hogy az egyéni vállalkozó szolgáltatást nyújtson egy olyan vállalatnak, amelynek munkavállalóként az alkalmazottja. Alkalmazottként, munkavállalóként a munkaadójához fűződő viszonyát munkaszerződése, illetve a vonatkozó törvények szabályozzák. Egyéni vállalkozóként ugyanakkor – mint utalt is rá – külön szerződés alapján kíván szolgáltatást nyújtani a vállalatnak. Ilyen esetekben a szolgáltatás nyújtásának minden feltételét és körülményét a felek által erről aláírt polgári jogi szerződés szabályozza. Ily módon munkavállalói és vállalkozói szerepköre teljesen elkülönül egymástól.

Egyedül arra kell vigyáznia, hogy a vállalkozói kötelezettségei ne kerüljenek ellentmondásba munkavállalói tevékenységével és viszont. Más szóval, jogi szempontból az egyik szerepkörben esetlegesen elkövetett mulasztásának, szerződésszegésének következményei alól nem mentesíti a másik minőségben folytatott tevékenysége – hacsak előzetesen szerződésbe nem foglalták ennek a lehetőségét is.

hk