Csak a fényképek maradtak...

Holokauszt-emlékoszlopot avattak Bilkén

2016. április 20., 09:48 , 797. szám

Magyarország Kormányának támogatásával az ilosvai járási Bilke község önkormányzatának együttműködésében a Pannon Civil Szervezet emlékművet állított a holokauszt Bilkéről elhurcolt áldozatainak emlékére. Bilke és az egykor ott élő zsidóság tragédiája az úgynevezett Auschwitz-album, vagy Jakab Lenke (Lilly Jakov) albuma révén vált világszerte ismertté. A bilkei Jakab Lenke nevű zsidó lány családjával ellentétben túlélte a haláltábort, s a túlélés napján egy kiürített SS-barakkban rátalált azokra az SS-katonák által Auschwitz-Birkenauban készített fényképekre, amelyeken elpusztított családtagjait, a bilkei zsidó közösség vezetőit is felismerte. Ezt a beregszászi gettóból elhurcolt kárpátaljai zsidókat ábrázoló fényképsorozatot később Auschwitz-albumként ismerte meg a világ.

A kárpátaljai andezitből készült emlékoszlop tetején lévő szoborkompozíció Mihajlo Kolodko ungvári szobrászművész és Vaszil Krivanics kovácsmester alkotása. Az alkotás egy vasból, méretarányosan elkészített vasúti tehervagont ábrázol, előterében a belőle kikászálódó, bronzból megformált emberekkel. A szoborkompozíció az Auschwitz-album egyik jól ismert képe alapján készült, amikor megérkezik a transzport. A vagon a szakadék szélén áll, nincsen út sem előre, sem hátra – így távoztak az örökkévalóságba emberek milliói.

Április 19-én, az emlékmű avatóünnepségén Vida László ungvári magyar konzul köszöntötte a megjelenteket, közöttük: Takács Szabolcsot, Magyarország Miniszterelnökségének európai ügyekért felelős államtitkárát, dr. Grezsa István kormánybiztost, Menahem Mendel Wilhelm ungvári és kárpátaljai főrabbit, Hennagyij Moszkalt, a Kárpátaljai Megyei Államigazgatási Hivatal elnökét, Barta Józsefet, a Kárpátaljai Megyei Tanács ügyvezető el­nö­két, Viktor Szimkaninecet, az Ilosvai Járási Tanács elnökét, Olekszandr Gorint, az Ilosvai Járási Államigazgatási Hivatal elnökét és Vaszil Zejkant, Bilke polgármesterét, valamint a kárpátaljai zsidó hitközségek vezetőit és a kárpátaljáról elszármazott zsidó diaszpóra képviselőit.

A hangszórókból egyre hangosabban lehetett hallani egy közeledő és megérkező vonat hangjait, majd Gál Natália beregszászi színművész magyar és ukrán nyelven is elszavalta Radnóti Miklós 4. razglednica című versét.

Takács Szabolcs államtitkár, aki a Nemzetközi Holokauszt-emlékezési Szövetség (IHRA) elnökségi trojkájának tagja, emlékezőbeszédében hangsúlyozta: „Azokra a honfitársainkra emlékezünk ma, akik az egyik leghányatottabb sorsú magyar nemzetrész zsidó tagjai voltak, s akiknek elpusztítása hazánk egyik legnagyobb tragédiája.” Az államtitkár emlékeztetve, hogy április 16. Magyarországon a holokauszt emléknapja, ugyanis 1944-ben ezen a napon kezdődött az első gettók és gyűjtőtáborok felállítása a korabeli Magyarország kárpátaljai területén, kijelentette: „Minden egyes emberi sors mindannyiunk közös felelőssége, különben újból és újból megtörténhet, hogy csak fényképek maradnak azokból, akik alkottak, teremtettek, építettek, gyarapodtak a közösség és a nemzet javára, ahogy a kárpátaljai zsidók is tették. Az emlékezés tehát önmagunk védelme, s a jövőé is, amelyben a túlélők és leszármazottaik újrateremthetik közösségeiket. Ez történik ma Magyarországon, ahol egyébként sok kárpátaljai zsidó is újból hazára és otthonra talált.”

Hennagyij Moszkal kormányzó köszönetet mondott, amiért meghívást kapott a holo­kauszt áldozatainak emléket állító emlékmű avatóünnepségére, kijelentett: „Nincs szörnyűbb tragédia, mint ha valakit azért üldöznek és próbálnak megsemmisíteni, mert valamilyen nemzethez tartozik.” Elmondta, hogy honfitársunk, a bilkei Lilly által megmentett fotók alapján holokausztmúzeumokat hoztak létre a világban, ilyen múzeumra lenne szükség Ungváron is, ahol 17 ezer zsidót semmisítettek meg. Ezt soha nem szabad elfelejtenünk.

Az emlékművet Takács Szabolcs államtitkár és Hennagyij Moszkal kormányzó leplezte le, majd Menahem Mendel Wilhelm főrabbi és a kárpátaljai zsidó hitközségek vezetői meggyújtották a mécseseket és imádkoztak az áldozatokért. Végül a jelenlévők a kis emlékművön elhelyezték az emlékezés kavicsait.

Badó Zsolt