Ballagási ünnepség a Viski Kölcsey Ferenc Középiskolában

Olvasói levél

2016. június 1., 09:44 , 803. szám

A 19 ballagó diák az 50. kibocsátott évfolyama iskolánknak. A ballagó diákokat, majd a vendégeket, szülőket, kollégákat Darvai Csilla iskolaigazgató köszöntötte. A ballagóknak egy Hamvas Béla-idézettel kívánt sikeres életutat: „A boldogságot csak az bírja el, aki elosztja. A fény csak abban válik áldássá, aki másoknak is ad belőle: amit szerzel, amit elérsz, amit tudsz, amit átélsz, oszd meg. Most eredj és élj, mert a világ a tied.”

Ezt követően Szeles Emma igazgatóhelyettes dicsérő okleveleket adott át azoknak a tanulóknak, akik jó eredményeket értek el a tanulásban és a különböző tanulmányi vetélkedőkön. Befejezésként figyelmeztetett: „Az igaz érték az ember életében nem az, amije van, amit szerez, hanem ő maga.” A vendégek közül köszöntötte a ballagó diákokat Hajovics Jaroszláv polgármester, hangsúlyozva: „A Kölcsey Ferenc Középiskola tanulói mindig tudnak bizonyítani, megállják helyüket az élet minden területén.” Jenei Károly tiszteletes arra hívta fel a ballagók figyelmét, hogy egy új küszöböt lépnek most át, és a küszöbök átlépése mindig komoly dolog. „Álmotok teljesüljön, de ehhez nektek kell mindent megtennetek. Ne feledjetek – hangsúlyozta a tiszteletes úr – látni a szívetekkel és a lelketekkel.”

Az utolsó osztályfőnöki órát tartotta meg osztályfőnökük, Szeles Viktória. Sok megfontolandó gondolatát Pázmány Péter szavaival zárta: „Nemes, szép élethez nem kellenek nagy cselekedetek. Csupán tiszta szív és sok-sok szeretet!” A 10. osztályos tanulók nevében Heczel Andrea búcsúzott a ballagó diáktársaktól, majd Sütő Zsanett elevenítette fel az elmúlt 11 év szépségét, gondját, baját. Megköszönte a szülőknek és a tanároknak a fáradhatatlan munkát, szeretetet, támogatást. Végezetül Tarnai Hajnalka szülő szólt az egybegyűltekhez, hangsúlyozva: „Azokra az alapokra kell majd építeni az életeteket, amit a család és az iskola adott nektek, legyen mindig hitetek a szerető Istenben, hallgassatok a szívetek hangjára, amit ebben a zajos, csábító világban egyre nehezebb meghallani.”