Hogyan vonható felelősségre az üzlet a vásárlónak okozott sérülésért?

2016. július 20., 09:00 , 810. szám

„Felelősségre vonhatja az üzletet az a vásárló, aki az eladó hibájából sérült meg? A sérültnek azért tört el a lába, mert az üzletben nem tartották be a biztonsági előírásokat, de nem közvetlenül a baleset helyszínéről szállították a kórházba, ahol azután megállapították a törést, hanem maga kereste fel az orvost néhány órával a történtek után.”

Ukrajna Polgári törvénykönyvének 1172. cikkelye értelmében a jogi személy (aki az üzletet működteti) köteles megtéríteni az alkalmazottja által munkaköri kötelezettségei ellátása közben okozott kárt. A jogi személytől abban az esetben követelhető kártérítés, ha bizonyítható, hogy munkavállalója szabálytalanul járt el, s hogy a történtek következtében kár keletkezett. Amennyiben a jogi személy nem ismeri el kártérítési kötelezettségét, a sértett a bírósághoz fordulhat. A fentiekből kiindulva az alperes az üzletet működtető jogi személy lesz, míg a kárt okozó munkavállaló harmadik félként vonható be a perbe.

A későbbiekben a jogi személy kezdeményezheti munkavállalója anyagi felelősségre vonását a munkaügyi jogszabályok alapján.

hk