A közös terület használatáról

2016. július 20., 08:59 , 810. szám

„Vállalkozó vagyok, és otthon, a házam udvarán dolgozom. Minden héten több teherautó hajt be az udvarunkra, amelyek leszállítják a szükséges nyersanyagokat, illetve elszállítják a kész termékeket. A gond az, hogy a szomszéddal közös felhajtó vezet az utcáról a telkeinkhez. A szomszédnak nincs ínyére, hogy ezen a közös felhajtón teherautók közlekednek, s ezért be akar perelni a bíróságon. Kérem, magyarázza el, közlekedhetnek-e a teherautók a közös felhajtón, s mit tehetek, ha a szomszéd mégis perre megy?”

Ukrajna Polgári törvénykönyve 391. cikkelye értelmében a tulajdonosnak jogában áll követelni a tulajdona használatát és az azzal való szabad rendelkezést akadályozó tényezők kiküszöbölését. Emellett a Földtörvény 103. cikkelye kimondja, hogy a földrészlegek tulajdonosainak és használóinak a föld rendeltetésével összhangban olyan felhasználási módokat kell választaniuk, amelyek a legkevesebb kellemetlenséget okozzák a szomszédos földrészlegek tulajdonosainak és használóinak.

A Földtörvény 152. cikkelye alapján az állam egyenlő feltételeket biztosít polgárainak és a jogi személyeknek a földtulajdonhoz fűződő jogaik védelmére. A földrészleg tulajdonosának vagy a földhasználónak jogában áll követelni tulajdonjoga bármilyen sérülésének az orvoslását, még ha ez a sérelem nem is a földrészleggel való rendelkezési jog sérülésével, illetve az okozott kár megtérítésével függ össze.

A Földtörvény 158. cikkelye úgy rendelkezik, hogy kizárólag a bíróság dönthet a földrészlegek tulajdonlásával, használatával és a velük való rendelkezéssel összefüggő vitákban.

Ugyanezen törvény 96. cikkelye 1. pontjának „г” és „e” részei értelmében a földhasználók kötelezettségei közé tartozik, hogy tiszteletben tartsák a szomszédos földrészlegek tulajdonosainak és használóinak jogait, valamint a jószomszédi viszony szabályait.

Vita esetén a bíróság megvizsgálja azokat a bizonyítékokat, amelyek esetleg alátámasztják, hogy sérült a földhasználathoz fűződő jog, s a másik fél érveit is meghallgatva hozza meg határozatát. Ha tehát szomszédja perre viszi a dolgot, önnek módja lesz előadni a bíróságon a saját álláspontját. Sokszor célravezetőbb azonban – különösen szomszédok esetében –, ha a felek peren kívül igyekeznek rendezni nézeteltéréseiket.

hk