Az egyéni vállalkozók és vállalkozások 1271 pályázatot nyújtottak be

Lezárult a gazdaságfejlesztési pályázatok befogadása

2016. szeptember 7., 10:17 , 817. szám

Augusztus 31-én lezárult az „Egán Ede” Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Központ” Jótékonysági Alapítvány által meghirdetett gazdaságfejlesztési pályázatok befogadása. A kárpátaljai magyar mikro- és kisvállalkozások kapacitásbővítési, innovációs támogatására, valamint a mezőgazdasági és turisztikai vállalkozások fejlesztésére szánt, vissza nem térítendő támogatások iránt nagy volt az érdeklődés. Nagy sorok alakultak ki a központ több regionális irodájában is.

Berki Mariannától, az „Egán Ede” Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Központ” Jótékonysági Alapítvány igazgatójától megtudtuk, hogy az alapítvány regionális irodáiban jelenleg papír alapon nyújtják be pályázataikat azok, akik ezt már elektronikusan korábban megtették. Kárpátaljáról összesen 1271-en pályázatot nyújtottak be, ezek közül 1127 egyéni vállalkozó, 144 pedig gazdasági vállalkozásként pályázott.

Lapzártánkig a papír alapon is feldolgozott pályázatok száma az egyéni vállalkozók köréből a Beregszászi járásban 441, közülük vállalkozásfejlesztés kategóriában 209-en, mezőgazdaság kategóriában 124-en, és turisztikában 108-an. A Nagyszőlősi járásból 212-en pályáztak, közülük vállalkozásfejlesztés kategóriában 66-an, mezőgazdaságban 124-en, turisztikában 22-en. Az Ungvári járásból 160 pályázat futott be, közülük a vállalkozásfejlesztés kategóriában 70, mezőgazdaság kategóriában 86, turisztikában pedig négyen pályáztak. A Munkácsi járásból 85-en pályáztak, közülük a vállalkozásfejlesztés kiírásban 41-en, mezőgazdaságban 42-en, a turisztikai vállalkozások területéről pedig ketten. A Huszti járásból 46-an, közülük vállalkozásfejlesztés kategóriában 34, mezőgazdaság területéről heten, a turisztika területéről pedig öten. A Técsői járásból 23-an, közülük 17-en vállalkozásfejlesztés kategóriában, 3-3 pedig a mezőgazdaság és a turizmus kategóriában. A Rahói járásból mindössze 6 egyéni vállalkozó pályázott, négyen vállalkozásfejlesztés, ketten pedig turisztika kategóriában.

A pályázó gazdasági vállalkozások megoszlása is érdekes, 54-en a Beregszászi járásból pályáztak (közülük vállalkozásfejlesztés kategóriában 19-en, mezőgazdaságban 28-an, turisztikában heten), az Ungvári járásból 29 pályázó vállalkozásból (vállalkozásfejlesztés kategóriában 14-en, mezőgazdaságban 15-en), a Nagyszőlősiben 15 pályázó volt (vállalkozásfejlesztés kategóriában hárman, mezőgazdaságban 12-en pályáztak), a Munkácsi járásban 9 vállalkozás pályázott (közülük vállalkozásfejlesztés kategóriá­ban ketten, mezőgazdaságban négyen, turisztikában hárman), míg a Felső-Tisza-vidékről egy vállalkozás sem pályázott.

A regionális irodák, ha nehezen is, de bírták a rohamot, ezt segítette, hogy az utolsó napokban fel lehetett iratkozni időpontra, ennek köszönhetően minden pályázni szándékozótól át tudták idejében venni a pályázatát, és a nagy sorokat is meg lehetett ezáltal szüntetni. Ehhez arra is szükség volt, hogy a legleterheltebb beregszászi regionális irodában az alapítvány központi irodájának munkatársai és az alapítvány igazgatója is segítettek a pályázatok befogadásában.

Berki Marianna elmondta, hogy igyekeznek minél operatívabban elbírálni a pályázatokat, előreláthatóan október folyamán minden pályázó tudni fogja majd, hogy pozitívan bírálták-e el a pályázatát. Ugyancsak pályázat útján választották ki az ukrajnai és magyarországi független értékelőket, akik párhuzamosan fogják majd értékelni azokat a pályázatokat, amelyek formailag megfelelnek a pályázati kiírásnak. Abban az esetben, ha nagyon sok pontkülönbség lesz a két bíráló által adott pontszám között, be fognak vonni egy harmadik bírálót is.

Berki Marianna elmondta továbbá, hogy a földprivatizációval kapcsolatos munka jelenleg is folyik, szeptember 23-án zárul a pályázatok beadásának lehetősége.

dózsa