„...jaj már néked, pőregatyás!”

2016. október 5., 08:21 , 821. szám

Október (Mindszent, Mag­vető hava) jeles napjaihoz főként a következő év idő­járására utaló jóslatok, a szüret megkezdése kötődik, illetve október több napja is tekinthető „juhászújévnek”.

Az általános jóslatok szerint ha Mindszent hava zivataros, akkor hideg és szeles lesz a tél, illetve hozzá hasonló lesz a következő év márciusa is. Az októberi hideg idő enyhe januárt, de hideg februárt hoz. Más jóslat szerint az októberi meleg idő hoz hideg februárt, s ha a meleg egészen a hónap végéig kitart, a tél hirtelen és nagy hideggel köszönt be.

Október 8-a a Magyarok Nagy­asszo­nyá­nak napja. A mil­lennium évében XIII. Leó pápa engedélyezte Vaszary Kolos akkori hercegprímás kérésére, hogy október 2. vasárnapján legyen a Magyarok Nagyasszonyának ünnepe. X. Szent Pius október 8-ra tette, később szeptember 12-re került, bő 30 évvel ezelőtt, a II. Vatikáni Zsinat után a Magyar Püspöki Kar által visszakerült eredeti időpontjára.

Október 15. – Szent Teréz napja. Avilai (Nagy) Szent Teréz spanyol katolikus szerzetesnővér, a sarutlan kármelita rend női ágának alapítója. Ő a katolikus egyház egyik legnagyobb női szentje. Több vidéken a szüret kezdetének napja. Egerben Teréz-szedés a nap neve. Asszonyi dologtiltó nap: mosás, kenyérsütés tiltása kötődik hozzá.

Október 16. – Gál napja. Szent Gál, Gallus, ír származású szent. A Magyar katolikus lexikon szerint: „Tisztelete a bencések révén már az Árpád-korban gyökeret vert hazánkban. Erre utal Szentgál falu, amelynek azért lett Gál a védőszentje, mert a bakonyi ősrengeteg hasonlatos volt ahhoz a remeteséghez, melyben meghúzta magát és az állatokkal barátkozott.” Mühletobel (ma: St. Gallen) mellett remeteséget épített. A hozzá kötődő legenda szerint egy alkalommal megszabadított egy medvét a mancsába fúródott tövistől, s ezután az állat hordta neki az építkezéshez és a tűzhöz szükséges fát. Gál napjától kezd el érni a sertések kedvelt étke, a makk – legalábbis Baranyában így tartják. Szent Gál napján tartják halászattal foglalkozó vidékeken az utolsó nagy halászatot: úgy vélik, utána már nem lehet halat fogni, mert azok a folyómeder mélyébe ássák magukat.

Október 20. – Szent Vendel napja. Vendel a VII. században élt ír királyfi volt. Legendája szerint Rómába zarándokolt, ahol előbb remeteként élt, majd pásztornak szegődött. Őt tisztelik a juhászok és jószágtartók védőszentjeként. Főként pásztoröltözékben (köpeny, széles kalap, bot), lába mellett kutyával és báránnyal ábrázolják. Sok jószágtartó településen állítottak neki szobrot azon az útvonalon, amelyen a jószágot legelni hajtják. Vendel napján nem hajtották ki az állatokat, még vásárra sem, attól félvén, hogy Vendel „elviszi” őket, ami ez esetben a jószágállományt sújtó esetleges fertőző betegséget jelenti. Napját munkaszünettel tisztelik. Több vidéken a marhákat a település lakói Szent Vendel szobra elé vezetik, ahol a pap litániát végez (pásztormise), áldást oszt, a hívekkel együtt imádkozik a jószágállományért. A mise után szentelt vizet visznek haza a gazdák, amit a jószág ivóvizébe öntenek, hogy Vendel megvédje őket a betegségtől. E napon számolnak el egymással a gazdák és a nyájukat őrző pásztorok, illetőleg a szántás legalkalmasabb idejének is tartják Vendel napját és az azt követő 10 napot.

Október 21-e, Orsolya napja szüretkezdő és időjárásjósló nap. Ha e napon szép az idő, akkor karácsonyig legalábbis enyhe marad. Ha viszont e napon hideg szél fúj, nagyon hideg tél várható.

Október 26-a Dömötör (Demeter) napja. Dömötör a IV. században Thesszáliában katonatisztként halt vértanúhalált. Az ország keleti részén a pásztorok védőszentjének tartják, továbbá a katonák pártfogója is. E napon számolnak el egymással a gazdák és a pásztorok, illetőleg e napon hosszabbítják meg vagy mondják fel nekik a szolgálatot, emiatt juhászújévnek is nevezik. Nagy mulatsággal ünneplik, állatvásárokat is tartanak. A Dömötör-napi hideg szél kemény telet jósol.

Október 28. Simon-Júdás napja, mely időjárási és gazdasági határnap egyaránt. „Megérkezett Simon-Júdás, jaj már néked, pőregatyás!” – szól a mondás, mely szerint e naptól már melegebben kell öltözni. Vendel és Dömötör napján kívül Simon-Júdás napja a juhászok elszámoltatásának napja. Hegyalján szüretkezdő nap. A hozzá kötődő időjóslás szerint ha a Simon-Júdás és Márton napja (november 11.) között jó az idő, akkor bőséges lesz a következő évi termés.

er