„Holnap is felkel a Nap”

Görögkatolikus egyháztörténeti konferencia Beregszászban

2016. október 19., 09:04 , 823. szám

A kárpátaljai görögkatolikusság történetének egyik legmeghatározóbb, irányadó személyisége, dr. Ortutay Elemér születésének 100. évfordulója alkalmából egyháztörténeti konferenciával emlékeztek a hitvalló görögkatolikus papról, teológiai doktorról, cserkészparancsnokról október 13-án Beregszászban.

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Görög­katolikus Főiskolai Lelkészsége (GörögKör) és az Ortutay Elemér Görögkatolikus Szakkollégium a Rákóczi-főiskolán kárpátaljai és magyarországi kutatók, egyháztörténészek, dr. Ortutay Elemér családtagjai és egykori tanítványai részvételével rendezte meg Holnap is felkel a Nap c. emlékkonferenciáját (Ortutay Elemér azonos címen kiadott visszaemlékezései nyomán), mely nem az első alkalma az Elemér atya előtti tiszteletadásnak. Ez év júniusában, születésének 100. évfordulóján a konferencia szervezői megemlékezést tartottak Elemér atyának a Bethlen Gábor Magyar Gimnázium falán elhelyezett emléktáblája előtt (hitvalló papunk ugyanis az akkor még Magyar Királyi Állami Főgimnázium néven működő intézmény diája volt), az ő nevét viseli a kárpátaljai viszonylatban eddig egyedüli görögkatolikus szakkollégium Beregszászban, illetve a GörögKör által 3 éve elindított Keresztény Tudományos Diákköri Konferencia is névadójának tekinti ettől az évtől, mutatva, milyen fontos szerepet játszott életében a keresztény tudományosság, a magyar kultúra és identitás.

A konferenciát megtisztelte jelenlétével a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye segédpüspöke, Luscsák Nílus, az egyházmegye több áldozópapja, a főiskola több tanára és diákja is.

A konferencia megnyitóján mondott köszöntőjében Demkó Ferenc, az egyházmegye Beregszászi Esperesi Kerületének püspöki helynöke hangsúlyozta: hálát kell adnunk az elmúlt 25 évért, amelyben a kommunista elnyomástól és vallásüldözéstől szabadulva ismét nyilvánosan lehet gyakorolni a görögkatolikus vallást. S hálát kell adnunk Ortutay Elemérért is, aki a szovjet hatóságok folyamatos megfigyelése ellenére azután is folytatta hivatását, hogy hazatért a lágerből. Nekünk is olyan bizalommal kell a jövőbe tekintenünk, amilyennel ő tette, túllépve a reménytelennek tűnő helyzeten. Az ő és hívei hite számunkra is reményt, új távlatot adhat.

„Az ember legvégsőbb mértéke nem az, hogy mi mellett áll ki a kényelem és komfort idején, hanem mi mellett áll ki a kihívások és a viták idején” – idézte Martin Luther King szavait dr. Orosz Ildikó, a főiskola rektora. Elemér atya élete valódi hitről tanúskodik, ezáltal lelki és erkölcsi etalonként kell tekintenie rá az ifjúságnak és a kárpátaljai magyar görögkatolikus közösségnek.

Dr. Grezsa István kormánybiztos a kommunisták által hidegvérrel meggyilkoltatott Romzsa Tódor és az általa titokban felszentelt Orosz Pál mellett legnagyobb hitvalló lelkipásztoraink között említette Elemér atyát, aki cselekedeteivel nemcsak a mában jelent példát számunkra, hanem egyúttal a jövő útját is megmutatja. A kormánybiztos beszámolt Magyarország kormányának nemzetegyesítő tevékenységéről is, melynek célja, hogy az anyaország határain kívül élő magyarok az egységes nemzet tagjainak érezzék magukat, s mely tevékenységben hatalmas szerepük van a történelmi egyházaknak is.

Marosi István, a GörögKör és az Ortutay-kollégium vezetője Elemér atya egy gondolatát idézte: „Nekem nem volt szabad meghátrálnom, mert magam után húztam volna azokat, akik belém kapaszkodnak.” Ez a szemlélet jellemezte Elemér atya életét a lágerben töltött évek és az illegalitás időszakában is. Önmagát mindig kárpátaljai magyarként határozta meg, így nevezték őt a lágerben is, és akkor is ragaszkodott Kárpátaljához, amikor elhagyhatta volna. Ő az egyházmegye egyik legközpontibb figurája, aki az illegalitás éveiben is próbálta továbbadni azt a hitet, hivatástudatot, amit minden papnak fel kell vállalnia. A megfigyelések ellenére magyar és ukrán fiatalokat is felkészített a papi pályára, szem előtt tartva az egyház jövőjét. Identitásában viszont mindvégig megmaradt magyarnak.

A köszöntőket követően bemutatásra került a Marosi Anita tisztelendő asszony és Iván Gábor görögkatolikus áldozópap által készített, Ortutay Elemér visszaemlékezéseiből szemezgető, Holnap is felkel a Nap című életrajzi dokumentumfilm. Ortutay Elemér és a görögkatolikus egyház illegalitásának időszakát anyaországi és kárpátaljai történészek mutatták be előadásaikkal, Elemér atya lánya, Ortutay Mária és legkedvesebb tanítványa, Szabó Konstantin atya pedig visszaemlékezéseit osztotta meg az elítélt és lágerbe küldött papról, a hite és hazája mellett mindvégig kitartó édesapáról, az egyházmegye jelenét és múltját egyaránt meghatározó teológiai doktorról, teológiai tanárról.

A konferenciához kapcsolódóan kiállítást is szervezett a GörögKör, mely rendhagyó módon a főiskola lépcsőházában került bemutatásra. A kiállított tablókon Elemér atya életéről, családjáról, lágeréveiről, az illegalitás időszakáról olvashatnak az érdeklődők, illetve megtekinthetik többek között a lágerben használt néhány liturgikus eszközét, imakönyvét, kitüntetéseinek, doktori oklevelének másolatát. A kiállítás október 31-ig tekinthető meg.

Espán Margaréta