A kárpátaljai magyar pedagógusok ukrán nyelvtudását vizsgálta volna az állam

2017. február 1., 08:38 , 838. szám

A megyei oktatási főhivatal körlevélben szólította fel a magyarok által is lakott járások tanügyi hivatalait és a megye magyar iskoláinak igazgatóhelyetteseit, hogy készítsenek listákat a tanintézetekben oktató pedagógusokról ukrán nyelvtudásuk szintjének feltüntetésével. Az intézkedés Kárpátalja-szerte nagy felháborodást váltott ki a magyarság körében.

Orosz Ildikó, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) elnöke a körlevél kapcsán az MTI-nek elmondta, hogy alig néhány napja nyújtották be az ukrán parlamentnek azt a nyelvtörvénytervezetet, amely elfogadása esetén kizárólagossá tenné az ukrán nyelv használatát az élet minden területén. Azonban még érvényben van a korábbi, kisebbségbarát nyelvtörvény is, és az új jogszabály tervezetének a tárgyalását el sem kezdték, a Kárpátalja Megyei Állami Adminisztráció Oktatási Főhivatala – az Oktatási és Tudományos Minisztérium utasítására – a napokban máris „cinikus hangvételű” körlevélben szólította fel a magyarok által is lakott járások tanügyi hivatalainak vezetőit és a magyar iskolák igazgatóhelyetteseit, hogy állítsanak össze listákat a tanintézeteikben oktató pedagógusokról aszerint, hogy milyen szinten beszélik az ukránt – tette hozzá.

A szakember kifejtette: mind az érintett pedagógusok, mind a KMPSZ felháborítónak tartják az intézkedést, mert szerintük az egyfelől sérti a személyiségi jogokat, másfelől az iskolák igazgatói és helyetteseik nincsenek felhatalmazva az ukrán nyelvtudás minősítésére, tehát eleve nem jogosultak a nyelvismeret szintjének megállapítására. Ennek kapcsán le kell szögezni – folytatta Orosz Ildikó –, hogy az ukrán oktatási rendszerben dolgozó minden pedagógus az ukrán állam által kiadott diplomával, oklevéllel rendelkezik. Hosszú évek óta tesztelik a felsőoktatási intézményekbe történő felvételin az ukrán nyelvtudást, s aki nem ismeri az ukránt, az eleve be sem kerülhet a felsőoktatásba, ahol ugyancsak négy évig kötelező tantárgy az ukrán nyelv – mutatott rá. Megjegyezte: intézkedésével az ukrán állam most felülbírálja saját korábbi döntését. Emlékeztetett arra is, hogy a magyar iskolák pedagógusai a saját tantárgyaikat magyar nyelven és nem ukránul oktatják.

A KMPSZ elnöke befejezésül elmondta, felháborítónak tartja, hogy az oktatási hatóságok nem a magyar pedagógusok szakmai felkészültségével, munkájuk értékelésével foglalkoznak, hanem „diszkriminatív módon” az ukrán nyelvtudásukat firtatják.

A KMPSZ nyílt levélben tiltakozott az eljárás ellen az Oktatási és Tudományos Minisztériumnál, valamint a Kárpátaljai Megyei Állami Adminisztráció Oktatási Főhivatalánál.

„A nemzeti kisebbségek nyelvén tanító oktatási intézményekben nyújtott oktatási szolgáltatások szintje és minősége azon tárgyakból, amelyeket az iskola oktatási nyelvén, azaz a magyar iskolákban magyarul (az ukrán nyelv és az idegen nyelvek kivételével) adnak elő, a pedagógusok elméleti és módszertani felkészültségétől függ. Ezért, először is, ezeket a kompetenciákat kell ellenőrizni, valamint az oktatás nyelvének a pedagógusok általi ismeretét. Másodszor, a tanulók ismereteinek szintje függ attól is, miként vannak felszerelve a tantermek, milyen körülmények között tanulnak az iskolások, el van-e látva az iskola korszerű módszertani eszközökkel, egyebek mellett tankönyvekkel. Például a 2016/2017-es tanév eleji állapot szerint Kárpátalja magyar tannyelvű iskolái mindössze 60%-ban voltak ellátva tankönyvekkel. Harmadszor, a tudás minősége a tanulói kontingenstől függ, ezért a tudásminőség ellenőrzésekor és értékelésekor figyelembe kell venni az intézmény társadalmi környezetét (falusi iskola, városi iskola, líceumok és gimnáziumok stb.)” – áll egyebek mellett a Lilija Hrinevics oktatási miniszternek, illetve Hanna Szopkovának, a megyei tanügyi főhivatal vezetőjének címzett levélben.

„Pedagógusszövetségünk több ízben hangsúlyozta, haladéktalanul szükség volna a nemzetiségi iskolákban tanuló diákok oktatásának és ismereteik értékelésének reformjára ukrán nyelvből és irodalomból. Ehhez azonban módszertani, s nem politikai megközelítést kellene alkalmazni az ukrán nyelv és irodalom oktatásához a nemzeti kisebbségek nyelvén tanító iskolákban. Tudomásul kell venni, hogy az ukrán a nemzeti kisebbségek számára nem anyanyelv, hanem második nyelv, ezért a második nyelv oktatásának módszertana alapján kell összeállítani a programokat, valamint ezen módszereknek megfelelően szükséges biztosítani a tárgy oktatását, s a második nyelv ismeretére vonatkozó nemzetközi tudásszint-felmérési normák szerint kell ellenőrizni az elsajátítását” – írja a KMPSZ.

„A magyarok – más nemzetiségek mellett – a vidék őslakosai, és a tanulók hatékony oktatását csak anyanyelvükön lehet biztosítani – ez kétségbevonhatatlan, tudományosan alátámasztott pedagógiai tény, amelyet Ukrajna alkotmánya és olyan nemzetközi megállapodások garantálnak, amelyekhez Ukrajna is csatlakozott.

Reményünket fejezzük ki, hogy Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériuma mindent elkövet valamennyi oktatási intézmény normális és kiegyensúlyozott működésének biztosítása érdekében, s megakadályozza a nemzetiségi iskolák zaklatását. Meggyőződésünk, hogy az oktatásban dolgozókkal folytatott békés szakmai együttműködés a sürgető oktatási problémák megoldásának egyetlen olyan útja, amely megfelel az oktatási folyamat szabályozására vonatkozó európai normáknak” – zárul az Orosz Ildikó által aláírt levél.

Lapzártánkkor érkezett a hír, mely szerint a Kárpátaljai Megyei Állami Adminisztráció Oktatási és Tudományos Főhivatalának január 30-án kelt és Hanna Szopkova igazgató által aláírt válaszlevelében arról tájékoztatta a KMPSZ-t, hogy visszavonták az ominózus körlevelet. A hivatal nem indokolta meg döntését, amint korábban azt sem, mi indokolta a sokakat felháborító dokumentum megszületését. Reméljük, a kezdeményezés hátterében nem az oktatási hatóságoknak az a szándéka húzódik meg, hogy a jövőben bevezessék a kárpátaljai magyar iskolákban egyes tantárgyak ukrán nyelven történő oktatását.

(MTI/hk)