Bereg vármegye első magyar feliratú pecsétje

Könyvbemutató a megyeházán

2017. február 8., 08:13 , 839. szám

Nyíregyháza után Ungváron is bemutatták február 7-én a Bereg vármegye 1836. évi kiváltságlevelét feldolgozó díszkötetet. A kiadvány nemcsak kultúrtörténeti szempontból jelentős, jó példája az utóbbi években a magyar és az ukrán levéltáros szakma között kialakult gyümölcsöző együttműködésnek. A forrás hamarosan digitális formában is elérhetővé válik.

A Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára és a Kárpátaljai Állami Levéltár közös munkája eredményeként jelent meg az a kötet, amely Bereg vármegye pecsétjének az 1836-os oklevélben történő megerősítését teszi minden érdeklődő számára elérhetővé. A pecsét különlegessége, hogy a felirat már magyarul olvasható rajta a korábbi latin helyett. A latin nyelvű oklevél szövege pedig három nyelven, magyarul, ukránul és angolul található kiadványban.

A díszes kivitelű kötetet először február 6-án, hétfőn mutatták be a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár nyíregyházai épületében, majd másnap Ungváron.

Ungváron a szervezők a Magyar Nemzeti Levéltár és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár munkatársainak népes küldöttségét a Kárpátaljai Állami Levéltár Minaji utcai központi épületében fogadták, ahol a magyarországi szakemberek ismerkedhettek az ukrajnai levéltár helyzetével.

Dr. Mikó Zsuzsanna, a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatója tudósítónknak elmondta, azért fontos ez a kiváltságlevél, amelyen ez a Bereg vármegyei pecsét található, mert ez csak a Beregszászi levéltárban maradt fönn, nálunk a magyar levéltárakban, sajnos, nem. Ezért tartjuk fontosnak, hogy egy ilyen szép kiadvány formájában megjelenhetett. A magyar feliratú pecsét használatának engedélyezése jelentős lépcsőfoknak számított a reformkor törekvései között, a korabeli magyar jogi és politikai viszonyokat kiválóan tükrözi. Segít megérteni, hogy korábban milyen jogokat és kötelezettségeket jelentett a pecséthasználat, illetve a magyar nyelv használata megtestesíti a reformkori magyar öntudatra ébredést”. A főigazgató asszony elmondta továbbá, hogy az Ukrán Állami Levéltári Szolgálattal kötött megállapodásuk keretében a levéltári dokumentumok digitalizálásában, illetve a levéltári anyaghoz kapcsolódó jegyzékek készítésében szorosan együtt tudnak működni. Ugyanis a kárpátaljai levéltárakban őrzött levéltári anyag jelentős része magyar nyelvű, ezért is érdeke mindkét félnek az együttműködés, illetve azért, mert a magyarországi levéltárakban a digitalizálás európai színvonalú, annak a módszertanát, illetve technikai hátterét tudják biztosítani az itteni levéltárak számára. Már elkezdődött a kárpátaljai levéltári jegyzékek, az úgynevezett „opiszok” ukránról magyar nyelvre történő fordítása, illetve a fennmaradt kataszteri térképek digitalizálása zajlik. A továbbiakban a magyar fél eszközökkel és szakemberekkel is segíteni fogja fontos és értékes dokumentumok digitalizálását – hangsúlyozta dr. Mikó Zsuzsanna.

Tetjana Baranova, az Ukrán Állami Levéltári Szolgálat elnöke elmondta: „Nekünk, levéltárosoknak nagyon fontos feladatunk, hogy az általunk őrzött értékes okmányokat minél nagyobb közönség számára be tudjuk mutatni. A ma itt bemutatásra kerülő díszkiadványunk szinte semmiben nem különbözik az ugyancsak bemutatásra kerülő eredetitől. A kiváltságlevél ékes bizonyítéka annak, hogy egy 1836-ban keletkezett okmányt milyen gondosan és milyen aprólékos munkával tudtak megőrizni a levéltári dolgozók, hiszen ez egy nagyon bonyolult és nehéz feladat.”

A könyv ünnepélyes bemutatóján a Kárpátaljai Megyei Állami Közigazgatási Hivatal kistermében a két ország vezető levéltárosainak, történészeknek és a sajtó képviselőinek jelenlétében Mihajlo Misiuk, a Kárpátaljai Állami Levéltár igazgatója köszöntötte a két ország állami levéltárainak vezetőit, dr. Mikó Zsuzsannát és Tetjana Baranovát, valamint helyetteseiket, Vida László ungvári magyar konzult, Szabó Istvánt, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés alelnökét, Kujbusné dr. Mecsei Évát, a Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára igazgatóját és munkatársait, valamint a Kárpátaljai Megyei Állami Közigazgatási Hivatal több főosztályának vezetőjét.

A köszöntők során a felszólalók kiemelték, a közös munka gyümölcse nemcsak a most bemutatott kötet, hanem a magyar–ukrán kapcsolatok javulása is. Elhangzott, hogy a most megjelent kiadvány a Nemzeti Kulturális Alap és a Külgazdasági és Külügyminisztérium támogatásával jöhetett létre.

A kötetet dr. Csatáry György, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tanszékvezető tanára mutatta be a jelenlévőknek, hangsúlyozva a pecsét feliratának jelentőségét, hisz ez volt Bereg vármegye első magyar nyelvű felirattal ellátott pecsétje, ugyanis korábban, a középkortól a vármegyei pecsétek felirata latin nyelvű volt. Ekkor Bereg vármegye az egy évvel korábban trónra lépett V. Ferdinánd magyar királytól kérte a magyar feliratú vármegyecímert, amelyet meg is kapott, a király által kiállított kiváltságlevélben.

A könyvbemutatón kiderült, hogy újabb közös kiadványok megjelentetését is tervezik a két ország levéltárosai.

Badó Zsolt