Megakadályozhatják az utca lakói a nem kívánt építkezést?

2017. május 14., 09:13 , 852. szám

„Falun élünk egy új utcában: csendes környék, csupa frissen épült családi ház, sok gyerek. Nemrég tudtuk meg, hogy néhány üresen álló utcavégi-faluszéli telken kamionparkolót szándékoznak kialakítani szervizállomással, autómosóval, motellel és még ki tudja, hogy mi mindennel. Kérem, árulja el, hogyan akadályozhatjuk meg mi, az ott lakók, hogy tönkretegyék csendes utcánkat?”

– Mindenekelőtt tisztázni szükséges, hogy a parkolót a falu telkén szándékoznak-e kialakítani. Amennyiben az említett beruházás közigazgatásilag a községi tanács területén valósul meg, javasolnám, hogy első lépésként érdeklődjenek a részletekről a községházán, a polgármesternél, a községi tanács képviselőinél. Az ő tudtuk és hozzájárulásuk nélkül törvényesen aligha történhet bármi a településen. Egészen pontosan azt érdemes tisztázniuk, hogy engedélyt adott-e a községi tanács a beruházás megvalósítására, s milyen feltételekkel. Az utca lakóinak kérvénye nyomán a községházán kötelesek kiadni a helyi tanács ülésének idevágó határozatáról készített kivonatot, illetve betekintést engedni az építkezésre vonatkozó közérdekű információkba. Ha a település vezetői bármilyen okból megtagadják a tájékoztatást, forduljanak ügyvédhez, aki segít érvényt szerezni a jogaiknak.

Amennyiben a községi tanács nem döntött ebben az ügyben, azaz nem engedélyezte az építkezést, az önök által megválasztott tanácsi képviselőknek jogukban áll követelni a falu vezetőjétől, hogy állíttassa le az építkezést vagy az előkészületeket az önkormányzat következő üléséig.

Előfordulhat, hogy – bár önöket nem tájékoztatták erről, vagy elkerülte a figyelmüket az információ – a községi tanács engedélyezte az építkezést. Ebben az esetben érdemes megvizsgálni, hogy mindenben a törvényeknek és előírásoknak megfelelően járt-e el a testület, amikor áldását adta a kamionparkoló megépítésére. Érdemes például utánajárni, hogy milyen a beruházásra kiutalt földterület hasznosítási besorolása a településrendezési tervben. A terv – már amennyiben rendelkezik ilyennel a falu – a tanácsházán tekinthető meg.

Azt is érdemes tüzetesen megvizsgálni, hogy az építkezés tervei megfelelnek-e az építészeti előírásoknak. Bármilyen, az építkezéssel kapcsolatos rendellenesség esetén, amelyre a községi tanács és/vagy a polgármester nem tud vagy nem kíván reagálni, a polgároknak jogukban áll az Állami Építészeti és Építésügyi Felügyelet (Дер­жав­на ар­хі­тек­тур­но-бу­ді­вель­на інспек­ція Ук­раї­ни – Дер­жарх­бу­дінс­пек­ція) helyileg illetékes hivatalához fordulni. Ez a hatóság gyakorolja ugyanis az állami felügyeletet a törvényi és szakmai előírások, az állami szabványok betartása terén a tervezés és kivitelezés során, valamint az engedélyeztetési és nyilvántartásba vételi eljárások lefolytatásakor. A felügyeletnek jogában áll felfüggeszteni a törvényekbe, területrendezési előírásokba, kivitelezési tervekbe és építési engedélyekbe ütköző vagy engedély nélküli építési munkálatokat.

Amennyiben felmerül a gyanú, hogy a kivitelező eljárásával bűncselekményt követ el, feljelentést tehetnek a rendőrségen és/vagy az ügyészségen.

Végül ne feledjék: a törvények lehetővé teszik a polgárok számára, hogy a bírósághoz forduljanak, ha úgy érzik, hogy sérülnek a jogaik.

hk