Ha zajosak a vevők

2017. június 10., 13:29 , 856. szám

„Törvényes-e egy tömbház földszinti lakásából kialakított üzletben szeszes italt, egészen pontosan sört árulni? Az üzlet késő estig nyitva tart, a vásárlók meg gyakran a pultnál vagy az üzlet előtt fogyasztják el az italukat, és bizony nemegyszer meglehetősen hangosak. Hogyan lehetne elhallgattatni őket?”

– A szeszes italok előállítását és forgalmazását szabályozó törvény (Про державне ре­гулюван­ня виробництва і обігу спир­ту етилового, коньячного і пло­до­во­го, алкогольних напоїв та тю­тю­нових виробів) 15-3-as cikkelye bizonyos korlátozásokat tartalmaz a szeszes italok, köztük a sör értékesítésének vonatkozásában. Így tilos a szeszes ital árusítása:

– oktatási, egészségügyi intézmények helyiségeiben és területén (a szanatóriumok területén működő éttermek kivételével);

– a gyermekeknek szánt vagy sportcikkek forgalmazására szakosodott kereskedelmi egységek helyiségeiben, továbbá az üzletházak és nagyáruházak azonos szakosítású részlegein;

– zárt sportlétesítményekben (kivéve a műanyag edényben értékesített sört);

– kereskedelmi automatákból;

– kézből;

– a kereskedésre nem kijelölt helyeken.

Mint látható, a törvények nem tiltják a szeszes ital árusítását a lakóházakban kialakított üzletekben.

Ugyanakkor egy másik jogszabály, A lakosság közegészségügyi és járványügyi jólétének biztosításáról (Про за­без­пе­чення санітарного та епі­де­міч­но­го благополуччя на­се­лення) rögzíti, hogy a védett objektumok (lakóházak és környezetük; egészségügyi intézmények és szanatóriumok, internátusok, oktatási és kulturális intézmények; szállodák és diákszállók; a településhatárokon belül elhelyezkedő közétkeztetési, kereskedelmi, szolgáltató, szórakoztató és szerencsejáték-intézmények; egyéb helyiségek, amelyekben állandó jelleggel vagy ideiglenesen emberek tartózkodnak; lakótelepek és lakóház-együttesek területén található parkok, terek, pihenőövezetek) esetében a zajszint semmilyen tevékenység esetén nem haladhatja meg az adott napszakra megállapított egészségügyi normákat. Így a kijevi idő szerint este 22:00 órától reggel 8:00 óráig terjedő időszakban az önök lakóházánál is tilos a hangoskodás.

A zajszint mérése, a jegyzőkönyvfelvétel az ellenőrzés eredményéről és ennek nyomán szükség esetén a bírságolási határozat meghozatala az Állami Közegészségügyi és Járványügyi Szolgálat (Derzsszanepidemszluzsba) helyileg illetékes hivatalának feladata. Miután ez a szolgálat jelenleg éppen megszűnőben van, feladatait vélhetően az Élelmiszer-egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Szolgálat (Derzsprodszpozsivszluzsba), esetleg az Egészségügyi Minisztérium valamelyik struktúrája veszi át. Az esti hangoskodástól a rendőrségnek is meg kell védenie a polgárokat, amennyiben azok írásban panaszt vagy feljelentést tesznek.

Ukrajna adminisztratív jogsértési törvénykönyve 182. cikkelyének 1. része értelmében a hangoskodókat figyelmeztetésben részesíthetik, vagy a polgárok adózatlan minimális jövedelme (17 hrivnya) 5–15-szörösének megfelelő bírsággal sújthatják. Amennyiben a szabálysértést tisztviselő vagy vállalkozó követte el, rá az adózatlan minimális jövedelem 15–30-szorosának megfelelő bírság róható ki. Egy éven belüli ismételt szabálysértés esetén a kiszabható bírság összege a duplájára nő, valamint a zajt okozó tulajdon is elkobozható (lásd a 182. cikkely 2. részét!). A 182. cikkely 1. része alapján felvett szabálysértési jegyzőkönyvet az eljáró hatóságnak a helyileg illetékes települési végrehajtó bizottság adminisztratív bizottságához, míg a 182. cikkely 2. része alapján felvettet – amely esetben vagyonelkobzást ír elő a törvény – a bíróságra kell továbbítania.

Amennyiben a jelzett hivatalok vagy a rendőrség nem intézkednek panaszuk vagy feljelentésük nyomán, panaszt tehetnek – ugyancsak írásban – az ügyészségen.

hk