Engedélyezhetik kiskorúak házasságkötését?

2017. július 11., 11:09 , 860. szám

„Engedélyezhetik a házasságkötést egy 15 éves fiúnak és egy 13 éves lánynak, miután az utóbbi gyermeket vár? Szükség van ehhez a szülők beleegyezésére és igazolásra a kórházból?”

– A Családtörvénykönyv 22. cikkelye a férfiak és a nők esetében egyaránt 18 éves kortól engedélyezi a házasságkötést. Ez annyit tesz, hogy a házasulandóknak a házasságkötés napjára be kell tölteniük 18. életévüket.

A Családtörvénykönyv 23. cikkelyének 2. pontja ugyanakkor úgy rendelkezik, hogy a 16. életévét betöltött személy kérvénye alapján a bíróság engedélyezheti számára a házasságkötést, amennyiben megállapítást nyer, hogy ez szolgálja az érdekeit.

A házasságkötés engedélyezéséért folyamodó 16–18 év közötti személynek kérvényében le kell írnia azokat a körülményeket, amelyek alátámasztják, hogy a házasságkötés megfelel a fiatalkorú érdekeinek, továbbá tartalmaznia kell az arra a személyre vonatkozó információkat is, akivel házasságra kíván lépni.

A kérvényhez csatolni szükséges azokat a dokumentumokat, amelyek alátámaszthatják a házasságkötés indokoltságát (például a várandósságról kiadott orvosi igazolást, vagy a már megszületett gyermek születési bizonyítványát).

Sajnos az ön által leírt esetben egyelőre nincs mód házasságkötésre, mivel a házasulandók egyike sem töltötte még be a 16. életévét.

hk