A szélsőségeseknek nem sikerült destabilizálni a helyzetet

Ülésezett a megyei tanács

2017. december 4., 20:15 , 882. szám

Csütörtökön, november 30-án megtartották a Kárpátaljai Megyei Tanács 9. ülésszakának első plenáris ülését, melyen több mint hatvan napirendi kérdést vizsgáltak meg.

A megyei képviselők az ülésszak elején egyperces csenddel adóztak a kelet-ukrajnai harcokban elhunytak emlékének, majd Mihajlo Rivisz, a tanács elnöke ismertette a közelmúltban történt kinevezéseket: Mihajlo Dzihor lett Ukrajna Külügyminisztériumának Lembergben működő képviselete ungvári csoportjának második titkára, Eduard Maljart újra a megyei közigazgatási hivatalnak az infrastruktúra, az általános használatban lévő gépkocsiutak fenntartásával, a lakás-kommunális gazdaság működésének kérdéseivel foglalkozó főosztálya igazgatójává nevezték ki.

Mivel az előző napokban megyeszerte tüntetéseket szerveztek az erdőgazdasági dolgozók, aznap pedig Ungváron több ezer erdész vett részt a tiltakozó akcióban, Valerij Fedurcja, az erdőgazdasági dolgozók megyei szakszervezeti bizottságának elnöke tájékoztatta az egybegyűlteket a tüntetések lényegéről. A Miniszteri Kabinet november 15-én a szakmában dolgozókkal történt előzetes egyeztetés és megvitatás nélkül jóváhagyta az erdőgazdaság megreformálásának stratégiáját. A kérdésben Hennagyij Moszkal, Olekszandr Ledida, Mihajlo Motilcsak és Vaszil Hubalj is kifejtette véleményét. Többek között elhangzott, hogy beadvánnyal fordulnak az ország vezetéséhez, melyben kérik az említett rendelet visszavonását. Amennyiben ez nem történik meg, javasolták egy megyei kommunális vállalat létrehozását, amely a mérlegére venné a kárpátaljai erdőket.

Ezzel kapcsolatban Barta József, a megyei tanács elnökének első helyettese, a KMKSZ alelnöke elmondta:

– Az Európai Unióból az a kérés érkezett, hogy amennyiben meg akarják kapni azt a 600 millió eurós támogatást, amit előirányoztak Ukrajna számára, a Legfelső Tanács oldja fel a moratóriumot a fel nem dolgozott faanyag exportjára. Mi, a megyei tanács, már több ízben fordultunk a parlamenthez, hogy ezt a moratóriumot ne oldják fel, és ez egyelőre nem történt meg, a Legfelső Tanácsban nincs elegendő szavazat a tilalom feloldásához. Számunkra nagyon fontos, hogy megakadályozzuk az erdőirtásokat – húzta alá a politikus és hozzáfűzte:

– A kitermelt faanyag ne nyersanyagként kerüljön ki az országból, hanem jöjjenek ide a befektetők, itt hozzanak létre vállalatokat, amelyekben a fát feldolgozzák, és a készterméket exportálják. Ez sokkal több bevételt jelent a költségvetésnek és új munkahelyeket is biztosít – mutatott rá a megyei tanács alelnöke.

– Most azt találták ki a Miniszteri Kabinetben, hogy mivel ezt a határozatot nem lehet keresztülvinni a Legfelső Tanácson, ezért egy olyan rendeletet hoztak, amely értelmében az állami tulajdonban lévő erdőket és az állami erdőgazdaságokat megszüntetik, és az erdőket cégeknek, magánszemélyeknek adják át. Az egész folyamat irányítását a központba viszik át.

Barta József aláhúzta, hogy ez egyrészt ellentétes a decentralizálási folyamattal, másrészt így meg akarják kerülni a nép akaratát. A tüntetés résztvevői ezért azt követelték a kormánytól, hogy a kormány vonja vissza a rendeletet.

– Felszólítottuk az államelnököt, a kormányfőt, hogy tegyenek meg mindent ezért. Azt is kilátásba helyeztük, hogy létrehozunk egy megyei kommunális vállalatot, amelynek a tulajdonába adjuk át a megye erdőit, mert mi akarunk dönteni, a gazdái lenni ennek a vidéknek – tájékoztatta lapunkat Barta József.

Ezután Mihajlo Rivisz tájékoztatta a képviselőket, hogy az Ukrán Nyelv Védelmének Mozgalma Országos Egyesülés megyei szervezete, valamint a Karpatszka Szics önkéntes század november 9-én egy beadványt juttatott el a tanácshoz, melyben Orosz Ildikónak, az oktatási, kulturális, egyházi, ifjúságpolitikai, testnevelési és sport, nemzeti kisebbségek és információs politika kérdéseivel foglalkozó állandó bizottság elnökének a leváltását követelik. A tanács munkarendje 2.5. és 2.6. fejezetének megfelelően a beadványt nem tűzték napirendre, mivel egyetlen szakbizottság sem támogatta azt. Ezek hallatán a teremben jelen lévő Irina Harmaszij a mikrofonhoz rohant, hogy felháborodásának adjon hangot. Ám az 57 képviselőből csupán 15 lett volna hajlandó meghallgatni a nacionalista kirohanásairól híres aktivistát. Így nem jutott szóhoz és elhagyta a tanácstermet.

Az utóbbi időben azt tapasztalhatjuk, hogy megnőtt az ukrán szélsőséges nacionalista nyomás a kárpátaljai magyar politikusok irányába.

– Valóban, két ilyen beadvány is volt társadalmi szervezetektől, amelyeket nevezhetünk szélsőséges nacionalistáknak, amelyben kérték, hogy Orosz Ildikót, aki szerintük nem alkalmas egy nagyon fontos feladat, az oktatási állandó bizottság vezetésére, le kell váltani, mert ukránellenes tevékenységet folytat, és nemzetközi színtéren lejáratja Ukrajnát. Mi ezt másképp látjuk, és szerencsére nem csak mi látjuk másképp. A képviselő-testület többsége sem támogatta, hogy kiélezzük a helyzetet, és ezzel a kérdéssel foglalkozzunk. Mivel a képviselők Kárpátalja lakosságát képviselik, ez a megye lakosságának a véleményét is jelenti. A kárpátaljai ukránok toleránsak, szolidárisak a kisebbségekkel, és továbbra is békében, egyetértésben kívánnak élni – hangsúlyozta az alelnök és megjegyezte, hogy valószínűleg valakiknek az az érdekük, hogy destabilizálják a helyzetet, hogy ne csak Keleten legyen katonai konfliktus, hanem itt, Kárpátalján is.

– Mi mindent megteszünk azért, hogy ez ne sikerüljön – zárta gondolatait Barta József.

A képviselői interpellációk ismertetését követően a megye vezetői, Mihajlo Rivisz és Hennagyij Moszkal ünnepélyesen átnyújtották Anatolij Herejnek, Ukrajna legjobb vívójának, a XXXI. nyári olimpiai játékok résztvevőjének, világbajnoknak és Európa-bajnoki dobogósnak a megyei büdzséből vásárolt lakás kulcsát és a tulajdoni lapot.

Több káderkérdésben is döntés született: Jevhenyij Haponenkót saját kérésére felmentették az Ungvári Nemzetközi Repülőtér igazgatói beosztásából, Andriana Kocserzsuhot az egészségügyi főosztály ellátási osztályának vezetőjévé nevezték ki, Natalia Setelja az Ungvári Művelődési és Művészeti Koledzs, Ivan Mikita pedig a Kárpátaljai Megyei Filharmónia igazgatója lett.

A képviselők jóváhagytak számos megyei programot, módosították a 2017-es büdzsét, szabályozták a községek, nagyközségek, városok territoriális közösségeinek tulajdonában lévő objektumokkal kapcsolatos kérdéseket, megszavazták az ország vezetőihez intézett beadványokat.

A megyei tanács 9. ülésszakának következő plenáris ülésére december 21-én kerül sor. A legfontosabb kérdés a 2018-as megyei költségvetés jóváhagyása lesz.

Mihajlo Rivisz felkérte a képviselőket, hogy a közelgő téli ünnepek alkalmából ne feledkezzenek meg az ATO-ban elhunytak családtagjairól. Sajnos, Kárpátalján már több mint 80 ilyen család él.

Rehó Viktória