Hogyan viselkedjünk a rendőrrel?

2018. február 11., 15:35 , 890. szám

„Minap egy menekülő betörőt üldöztek a rendőrök, átkutatták az udvarunkat, és a házunkba is be akartak nézni. Én nem hagytam ezt nekik, követeltem, hogy mutassanak valamilyen engedélyt, vagy azonnal távozzanak, mire megfenyegettek, hogy engem is bevisznek a rendőrségre, amiért segítem a bűnözőket. Nagyon összevesztünk, és csak akkor csillapodtak le a kedélyek, amikor megjelent a tanácselnök. Kérem, írja meg, hogy mihez van joga a rendőrségnek, és mit tehet a polgár hasonló helyzetben.”

Sajnos, a rendőrség és a törvénytisztelő polgárok viszonya továbbra sem felhőtlen Ukrajnában. A polgárok sokszor nincsenek tisztában a jogaikkal, a rendőrök pedig néha elfelejtik, hogy mit írnak elő számukra a törvények. Ezért érdemes újra és újra, legalább nagy vonalakban összefoglalni, hogy mihez van joga, s miként ajánlott viselkednie a polgárnak, ha érintkezésbe kerül a rend őreivel.

Ha rendőr jelenik meg háza ajtajában, mindig ragaszkodjon hozzá, hogy mutatkozzon be, mutassa fel az igazolványát. Olvassa el figyelmesen az igazolványt. Ha a rendőr csak „felvillantja” és máris elteszi a dokumentumot, vagyis nem hagyja alaposan áttanulmányozni, hívja fel a figyelmét arra, hogy A nemzeti rendőrségről c. törvény értelmében köteles felmutatni az igazolványát. Javasolt felírni a rendőr nevét, rangját, beosztását, az egységet, amelynél szolgál, a telefonszámát.

Ha rendőrökkel beszél, fontos, hogy soha ne dőljön be az esetleges provokációknak, és tartsa féken az indulatait még olyankor is, amikor biztos az igazában. Viselkedjen nyugodtan, igyekezzen tájékoztatni az eljáró rendőröket a saját álláspontjáról, és lehetőség szerint indokolja is meg a szavait. Határozottan ellenjavallott ilyenkor az agresszív fellépés, illetve az erőszak alkalmazása a rendőrrel szemben, a menekülési kísérlet sem javasolt. Ne feledje, hogy A nemzeti rendőrségről c. törvény értelmében a rend őrének adott esetben jogában áll erőszakot alkalmazni önnel szemben, akár a fegyverét is használhatja. Tartsa észben, hogy amennyiben a rendőr a gumibotjáért vagy a pisztolyáért nyúl, azonnal használhatja is azokat, azaz nem köteles előbb figyelmeztetni a polgárt. Az ilyen helyzetek csakis rosszul végződhetnek a fegyvertelen polgár számára, tehát célszerű elkerülni azokat.

Ugyanakkor fontos tudni, hogy Ukrajna alkotmánya garantálja az otthon érinthetetlenségét. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a polgár lakóhelyére – függetlenül attól, hogy bejelentett lakhelyről van-e szó vagy sem – senkinek nincs joga belépni engedély nélkül, még a rendőrnek sem. Az egyetlen kivételt e szabály alól a bíróság határozata jelenti.

Jegyezze meg azt is, hogy amennyiben otthonába becsenget vagy bekopogtat a rendőr, ön nem köteles ajtót nyitni neki. Mielőtt eldöntené, hogy ajtót nyit-e vagy sem, érdemes kinézni a kémlelőnyíláson (kukucskálón), hogy meggyőződjék róla, egyenruhát visel-e az illető, vagy csupán egy rendőrként bemutatkozó civil ruhásról van szó. Akár a zárt ajtón keresztül is megtudakolhatja a rendőrtől, hogy miért keresi önt. Tartsa észben, hogy a szélhámosok nemegyszer rendőrnek adják ki magukat, ezért ha kételkedik a bebocsátást kérő személyazonosságában, inkább kérje meg, hagyja ott a névjegyét, s később hívja vissza őt. Ha a rendőr ennek ellenére követeli, hogy nyisson ajtót, ha agresszíven viselkedik, hívja a 102-es gyorshívószámot, és tájékoztassa az ügyeletest a történtekről. Ragaszkodjék hozzá, hogy küldjenek egy rendőrjárőrt az otthonához, amely ellenőrizheti az ismeretlen személyazonosságát.

Ha mégis úgy alakult, hogy ajtót nyitott, ne siessen beinvitálni a rendőrt az otthonába. Lépjen ki, csukja be maga mögött az ajtót, s beszélgessen a rend őrével az udvaron vagy a lépcsőházban. Amennyiben úgy érzi, hogy nincs biztonságban, csengessen be a szomszédhoz, így tanú előtt folytathatja a beszélgetést.

Ha behívta otthonába a rend­őrt, tartsa magát az idegenek látogatásakor követendő alapvető elővigyázatossági szabályokhoz. Korlátozza az idegen tartózkodási helyét egyetlen helyiségre, például az előszobára vagy a konyhára. A konyha alkalmas a hasonló beszélgetésekhez, hiszen a konyhaasztalon szükség esetén írni is lehet. Soha ne hagyja hosszabb időre magára az idegent otthonában. Előfordulhat ugyanis, hogy néhány nap múlva más rendőrök keresik fel, s ugyanabban a helyiségben, ahol korábban a kollégájuk is megfordult, tiltott szereket, fegyvert stb. „találnak”. Ekkor gyakorlatilag már lehetetlen bebizonyítani, hogy ezekhez a tárgyakhoz önnek semmi köze.

Érdemes szólni néhány szót a házkutatásról is. Házkutatást két tanú jelenlétében végezhet a rendőrség. Ragaszkodjék hozzá, hogy a hatóságok betartsák ezt a szabályt. A házkutatásról jegyzőkönyvet kell felvenni. Mielőtt aláírná, minden esetben olvassa el a jegyzőkönyvet, s ha szükséges, a megfelelő rovatokban vagy a lap szélén írja le az észrevételeit. Írja le, ha kifogásai vannak a házkutatás lefolytatásának módjával kapcsolatban, ha nem tartja elfogadhatónak a tanúk személyét vagy egyéb törvénytelenséget tapasztal. Jegyezze meg, hogy a jegyzőkönyv aláírásának megtagadása nem megoldás, hiszen a dokumentum attól még érvényes lesz, ön viszont elmulasztja a lehetőséget, hogy tájékoztassa a bíróságot az észrevételeiről. Célszerűbb ezért ellátni a jegyzőkönyvet a saját észrevételeivel, majd aláírni a dokumentumot.

Ha elő akarják állítani, bírja rá a rendőröket, hogy engedjék önt telefonálni. A polgárnak ilyenkor jogában áll telefonálni, ám előfordul, hogy a rendőrök – visszaélve hatalmukkal – megtagadják ezt a lehetőséget. Ha szükséges, akár kisebb ravaszság árán is igyekezzék megejteni egy telefonhívást, s tájékoztatni valamelyik családtagját vagy ismerősét arról, hogy ki, s milyen indokkal állította elő, hová kísérik be.

hk