Ünnepi szentmise és orgonakoncert

Újra megszólalt Csapon a Rieger-orgona

2018. március 14., 13:45 , 895. szám

A csapi római katolikus templom 109 éves orgonája 2000 szeptemberében szólalt meg utoljára, a már akkor is nagyon rossz állapotban lévő hangszer azóta hallgatott. Egy Erdélybe települt német orgonajavító mester két évvel ezelőtt Csapon járt, ő hívta fel Balogh Líviának, a KMKSZ Csapi Alapszervezete elnökének a figyelmét arra, hogy milyen értéket képvisel az 1909-ben a Rieger fivérek által épített hangszer. A KMKSZ-alapszervezet ekkor kezdett támogatókat keresni a felújításhoz, a terveket felkarolta Nagy Bercel, Magyarország Köztársasági Elnöki Hivatala Társadalmi Kapcsolatok Igazgatóságának igazgatója, valamint Latorczai Csaba, a Miniszterelnökség helyettes államtitkára, végül dr. Grezsa István kormánybiztos hivatala 2 millió forinttal támogatta a hangszer felújítását. A munkát Schreiner Sándor orgonajavító mester és Lengyel Natália zongoraművész végezte nagy alázattal és odaadással. A megújult orgonát március 11-én ünnepi szentmise és orgonakoncert keretében adták át a csapi római katolikus közösségnek.

A vasárnapi ünnepi szentmisét Majnek Antal megyéspüspök és Turzó Péter csapi plébános celebrálta. Majnek Antal püspök úr elmondta, számára a csapi templom azért is kedves, mert negyven éven keresztül a csapi magyarok mind ott imádkoztak, a reformátusok szomszédságban álló templomának a II. világháborúban történt megsemmisülését követően. Most hasonló a helyzet a szomszédos Tiszasalamonban, ahol a reformátusok templomában tartják szentmiséiket a katolikus hívek. „Ez ritkaság Ukrajnában, nem nagyon hallani ilyet. Csöndben mondom: ez volna talán az ideális, és nem egymás mellett építenünk templomokat. Mindenesetre ez a templom valóban nagyon-nagyon sok csodát élt meg. Az Úristen mindig megmutatja az ő hatalmát, de ma az örömre szólít fel minket. Örömmel mondtuk el a legszentebb liturgiát, énekeltük, és segített nekünk az orgona. Nagy hála és köszönet mindazoknak, akik segítettek megújítani. Külön köszönet a szakembereknek” – hangsúlyozta a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye püspöke.

A csapi római katolikus Szent Anna-templom orgonájának újbóli megszólalását szimbolikus jelentőségűnek nevezte Balogh Lívia, a KMKSZ Ungvári Középszintű Szervezetének és helyi alapszervezetének elnöke: „Hisz a kommunista diktatúra évei alatt vált egyre gyengébbé, majd hallgatott el hosszú időre az 1909-ben a Rieger fivérek által épített hangszer, ahogy elhallgatott a kisebbségben élő magyar közösség hangja is. Ezt a hangot mind a mai napig megpróbálják elhallgattatni, megsemmisíteni. De Magyarország nemzeti kormányának jóvoltából mostantól újra szól, ahogy megerősödik a magyar nemzeti öntudat is” – jelentette ki Balogh Lívia.

A felújítást anyagilag támogató dr. Grezsa István kormánybiztos és felesége is jelen volt az ünnepi szentmisén, elmondta, hogy az általa vezetett kormánybiztosság kétmillió forinttal támogatta a csapi katolikusok orgonájának felújítását, további tízmillióval járultak hozzá a viski református templom orgonájának helyreállításához, és a rahói katolikus templomnak ugyancsak a megújult orgonája szólhat március 24-én a Magyar Ház átadóünnepségén – emlékeztetett az anyaország orgonafelújítási programjának eredményeire, amelynek a kapcsán hangsúlyozta: „Ha ez az orgonaszó Csaptól egészen Rahóig, aztán Máramarostól Szilágyságig, Székelyföldön át Délvidék, Őrvidék, Felvidék templomaiban is szól, akkor az nekünk nemcsak a keresztény hit megvallását és védelmét jelenti, hanem egyúttal magyar nemzeti önazonosságunk erősítését is.”

Schreiner Sándor klarinétművész, orgonajavító mester elmondta, öt hónapon keresztül végzett munka eredményeképpen sikerült megszólaltatni a valójában már 35 éve tökéletesen nem működő orgonát. Elárulta, hogy a felújításban a legnehezebb az volt, hogy a fűtetlen templom nagyon hideg volt, az anyagok is nehezebben engedelmeskedtek a hidegben a mester akaratának. Elmondta, hogy 2017. október 10-én kezdték el Lengyel Natália zongora- és orgonaművésszel szétszedni azokat a részeit az orgonának, amelyek megmaradtak. Szerencséjük volt, hisz 95 százalékban megmaradt az orgona. Az öt hónap alatt teljesen megtisztították a sípokat, amelyekben több mint három évtized alatt nagyon sok szennyeződés halmozódott fel. Az orgona jobb oldalán sok síp le volt taposva kilencven fokos szögben. Azokat kiegyengették, és végül szinte mindegyik megszólalt, harminc sípot kellett pótolni az 510-ből. A hiányzó sípokat a Pécsi Orgonaépítő Gyárból sikerült beszerezni. Új motor, fúvó, zárszelep és pedálklaviatúra került beépítésre a 109 éves hangszerbe.

Elmondta, hogy Kárpátalján 54 templomi orgona van, amely még működik vagy működhetne. Huszonkilenc református templomban, huszonnégy pedig katolikus templomokban található, egy pedig a Kárpátaljai Megyei Filharmónia nagytermében, az egykori ungvári zsinagógában. A csapi orgonát Rieger Ottó orgonaépítő budapesti gyára építette 1909-ben. Schreiner Sándor hangsúlyozta, hogy a Rieger-orgonák méltán világhírűek.

Miután sikerült rendbe hozni a régi hangszert, Schreiner Sándor rögzítette annak hangját, és elküldte a Kijevi Nemzeti Opera orgonamesterének a felvételt, hogy hallgassa meg, hogyan szól a principálregiszter. A kijevi szakember állítólag azt mondta, hogy egész Ukrajnában ez a sípsor a legszebb tembrusúak közé tartozik. Ritka, hogy ilyen szép hangja legyen egy orgonának.

Az ünnepi szentmisét követően Turzó Péter plébános megszentelte a megújult orgonát, majd a felújítást végző zeneművészek egy kisebb koncerttel mutatták be a világhírű Rieger Orgonagyár által épített hangszerben rejlő lehetőségeket. Schreiner Sándor klarinéton, Lengyel Natália orgonán játszottak nagyon népszerű és ismert, orgonára írt zeneműveket, például Johann Sebastian Bach Ave Mariáját. Az orgonakoncert valóban csodálatos élményt jelentett minden jelenlévő számára, amely elfeledtette a templomban lévő hideget is. Jó lenne talán még egyszer megismételni, hogy még többen halhassák.

Az ünnepi szentmisén az említetteken kívül meghívott vendégként jelen volt Buhajla József ungvári magyar főkonzul, valamint a pályázat folyamatát nyomon követő Berkecz Mária ungvári magyar konzul és Balogh Oszkár, a Csap Magyarságáért Jótékonysági Alapítvány elnöke, illetve a KMKSZ több ungvári járási alapszervezetének az elnöke.

Badó Zsolt