Első lépés szociális program

2018. április 9., 18:26 , 898. szám

A Pro Agricultura Carpatika Kárpátaljai Megyei Jótékonysági Alapítvány két vagy több kiskorú gyereket nevelő kárpátaljai magyar gazdák jelentkezését várja az Első lépés szociális programban való részvételre.

A szociális program célja: életképes családi gazdaságok létrehozásának és beindításának segítése kamatmentes támogatás nyújtásával rászoruló nagycsaládok részére.

A pályázathoz szükséges dokumentumok:

• a családi összetételről szóló igazolás;

• személyi igazolvány és identifikációs kód másolata jól látható minőségben;

• az óvodás vagy tanköteles korú gyerekek esetén igazolás a tanintézményben való tanulásról (a gyereküket magyarul taníttató gazdák a pályázat elbírálásakor előnyt élveznek);

• kérvény, benne rövid indoklás arról, hogy miért szeretnének részt venni a kedvezményes programban;

• gazdálkodási terv.

A program részleteiről részletes tájékoztatást kaphatnak

• az Alapítvány irodájában (Beregszász, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Hajdúság terem, 116. sz.); tel.: 0959131021, 0673124295;

• Nagydobronyban Hidi Lászlótól; tel.: 0673124353

• Verbőcön Gál Istvántól; tel.: 0961700744

A pályázatok beadásának határideje: 2018. május 11. 16.00 óra (k.-e. i. sz.).

A programot a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatja.

A Pro Agricultura Carpatika Alapítvány