Vasárnapi üzenet: 2018. június 3.

2018. június 3., 09:49 , 906. szám
Radvánszky Ferenc

„Az Úr ezt mondta Ábrahámnak: Menj el földedről, rokonságod közül és atyád házából arra a földre, amelyet mutatok neked! Nagy néppé teszlek, és megáldalak, naggyá teszem nevedet, és áldás leszel. Megáldom a téged áldókat, s megátkozom a téged gyalázókat. Általad nyer áldást a föld minden nemzetsége.” (1Móz 12, 1–3)

Ez a történet egy vállalkozás kezdetéről számol be, melynek a világtörténelem egyik legsikeresebb életpályája lett a következménye: Ábrahám nemzetet alkotó és világtörténelmet formáló élete. Tanuljunk belőle:

Az Úr szólt. Az Isten szava mindig lehetőség, melyet ki lehet használni, vagy elmegy mellettünk. Tudni kell hallgatni felfelé és nem csak lefelé. Pl.: lefelé hallgat az, aki csak a szórakozás, a karrier, az anyagiak után megy; felfelé hallgat, aki az Igére figyel.

Isten szava két irányba hatott Ábrahám felé:

Folytasd azt a mozzanatot, amit apád elindított. Mert Ábrahámnak az apja is vándorolt már, abban az irányban, amerre Ábrahám is járt. Tudni és tisztelni kell a múltunk irányait, mert csak akkor van jövőnk, ha ismerjük a múltat. Az ellenség egyik módszere a múlt ismeretének az elvétele, mert akkor teljesen kiszolgáltatott az ember.

Haladd meg a múltat. Ez a meghaladás szakítással vagy lehagyással járt. Mert a földet, a rokonságot, a családot jelentette. Nekünk meg kell haladni a jelen állapotot: a felelőtlenséget, a feladást, az elkeseredést. Ezekkel szembe kell menni.

Isten hatalmas dolgokat ígér, ha megtartjuk a szövetségét:

Nagy néppé teszlek. Lesz jövőd és lesz értelme a küzdésednek. Ez a mostani kivándorlós időszakban nagyon nagy ajándék. Pl.: maradnak a házak és a szülők, de a gyerekek már távol vannak. Azt látják, hogy nincs értelme a küzdésüknek.

Megáldalak. Helyreállítalak. Ami elromlott, azt Isten megjavítja. S elkezd minden a neki megfelelő módon működni.

Naggyá teszem nevedet. Híres leszel. Nem elmélet az áldás. Mások számára lehetsz példa. Boldog, aki ilyen példaként tud élni a gyermekei és környezete előtt.

Áldás leszel. Az az áldás ér valamit, ami mások számára is hasznos.

Radvánszky Ferenc
református lelkész, Mezőkaszony, Bótrágy