Hogyan jussunk „ingyenes” földrészleghez?

2018. július 7., 12:13 , 911. szám

„Az apám által épített házban élünk a szüleimmel, s mivel nemrég magam is családot alapítottam, felmerült, hogy saját házat építsek. Úgy tudom, hogy mindenkinek jár ingyen telek a faluban házépítéshez, a tanácsnál viszont azt mondják, hogy nincs kiosztható föld, akkora meg végképp nem, amekkorát én szeretnék, hogy gazdálkodásra is jusson. Kérem, magyarázza el, hogyan juthat valaki ingyen földrészleghez?”

– Való igaz, hogy Ukrajna valamennyi polgárának jogában áll ingyenesen földrészleghez jutni. Más kérdés, hogy az a földrészleg valójában mégsem ingyenes, hiszen a kiutalásához szükséges dokumentációért fizetni kell, és az is igaz, hogy számos településen különböző okokból kifolyólag gondot okoz az ingyenes telkek, földrészlegek kiutalása.

Ami az ingyenes földrészleg kiutalásának eljárását illeti, első lépésként el kell döntenie, hogy hol kíván földrészleget igényelni, valamint azt is, hogy milyen célra, hiszen ettől függ a kiutalható terület nagysága. Egyéni gazdálkodásra legfeljebb kéthektárnyi terület utalható ki, kertészkedésre 0,12 ha. Családi ház vagy gazdasági épületek emelésére faluhelyen legfeljebb 0,25 ha, nagyközségekben 0,15 ha, városokban 0,10 ha utalható ki. Ugyancsak legfeljebb 0,10 ha-ra számíthat, aki nyaralót akar építeni, s 0,01 ha jár garázsépítésre. Farmergazdaság alapítása esetén a kiutalható terület nagysága függ attól, hogy a gazdaságot alapító személyek mekkora földvagyonrésszel (пай) rendelkeznek. Ne feledje, hogy minden polgár egy-egy földrészleg kiutalására jogosult a fentebb felsorolt célokra (házépítés, gazdálkodás stb.), és kötelezettséget kell vállalnia, hogy a kiutalt területet rendeltetése szerint hasznosítja.

Attól függően, hogy a kiszemelt földterület önkormányzati vagy állami tulajdonban van-e, az igénylést a területileg illetékes önkormányzatnak vagy állami adminisztrációnak kell benyújtani. A folyamodványban fel kell tüntetni az igényelt terület hozzávetőleges méreteit, valamint azt is, hogy milyen célra kéri. Mellékelni szükséges egy helyszínrajzot az igényelt terület határainak feltüntetésével. Az egyéni gazdálkodást tervezőknek a végzettségüket és a mezőgazdasági munkákban szerzett jártasságukat igazoló dokumentumokat is csatolni kell.

Az állami adminisztrációnak vagy az önkormányzatnak egy hónap áll rendelkezésére a folyamodvány elbírálására, miután vagy meg kell adniuk az engedélyt a földrészleg kiutalásához szükséges területrendezési terv elkészítéséhez, vagy el kell utasítaniuk a kérést, persze, megfelelő indoklással. Az elutasításnak egyaránt oka lehet, ha az igényelt terület elhelyezkedése vagy tervezett hasznosítása nem felel meg a vonatkozó jogszabályoknak, illetve a hatályos területrendezési terveknek, rendelkezéseknek. Megjegyzendő, számos településen azért nem tudnak újabb telkeket kiutalni, mert elfogyott a kiosztható föld, vagy a régi területrendezési terv erre nem ad lehetőséget, az önkormányzatnak viszont nincs lehetősége egy újabb terv megrendelésére.

Amennyiben az illetékes adminisztráció vagy önkormányzat a jelzett egy hónapon belül nem reagál a folyamodványra, vagyis nem utasítja el, de jóvá sem hagyja azt, az egy hónap lejártától számított további egy hónap elteltével az igénylőnek elvben jogában áll engedély nélkül megrendelni a földkiutaláshoz szükséges területrendezési dokumentáció elkészítését. Viszonyaink ismeretében azonban csak végső, szélsőséges esetben ajánlható bárkinek is, hogy ezt az utat válassza. Ha valaki mégis rászánja magát, javasolt erről írásban tájékoztatni az adott adminisztrációt vagy önkormányzatot, mellékelve a dokumentáció elkészítésére kötött szerződés másolatát.

Figyeljen oda, hogy a tervdokumentáció elkészítője rendelkezzék az ehhez szükséges engedélyekkel, szertifikátokkal és licencekkel. Ezek hiányában a területrendezési dokumentáció érvénytelen lesz. Arról, hogy az adott személy vagy cég jogosult-e a munka elvégzésére, az Állami Geodéziai, Kartográfiai és Kataszteri Szolgálatnál (Derzs­geo­ka­dasztr) tájékozódhat.

Talán mondanom sem kell, hogy a tervdokumentáció elkészítése távolról sem ingyenes. Vegye figyelembe, hogy a munka elvégzésére jogosultak árai meglehetősen eltérőek lehetnek, ezért érdemes előzetesen több cégnél-személynél is érdeklődni.

A területrendezési terv elkészítése legfeljebb fél évig tarthat. Ezután a dokumentáció kidolgozójának be kell nyújtania azt jóváhagyásra az Állami Földkezelő Ügynökség (Державне агентство земельних ресурсів України) területileg illetékes osztályának, illetve indokolt esetben egyéb hivataloknak is.

Ezt követően kell benyújtani a dokumentumokat a Derzsgeokadasztrnak. Amennyiben a hivatal két héten belül az ön javára dönt, kézhez kapja az Állami Földkataszter kivonatát az igényelt földrészlegről, amelyben a telek kataszteri száma is fel lesz tüntetve.

A továbbiakban a kataszteri kivonatot és a területrendezési tervet el kell juttatni ugyanahhoz az önkormányzathoz vagy állami adminisztrációhoz, amelytől előzőleg a dokumentáció kidolgozásának engedélyezését kérte. Az önkormányzatnak vagy az állami adminisztrációnak e dokumentumok alapján kell határoznia a szóban forgó földterület ingyenes tulajdonba adásáról. Amennyiben az önkormányzat/adminisztráció elutasítja a kérelmet, a polgárnak jogában áll a bírósághoz fordulni.

A megszerzett földrészleg tulajdonjogát állami nyilvántartásba kell vétetni. Ehhez kérvényt szükséges benyújtani az Állami Nyilvántartási Szolgálatnak (Державна реєстраційна служба України). A hivatal öt munkanapon belül köteles elbírálni a kérvényt, ezután a földrészleg tulajdonjogára vonatkozó információknak be kell kerülniük a nyilvántartásba.

hk