A bank nem adja vissza a pénzem

2018. július 21., 10:21 , 913. szám

„Túlfizettem a banki hitelemet, de a bank nem akarja nekem visszaadni a tényleges tartozásomat meghaladó összeget. Szeretnék panaszt tenni, de nem tudom, hogy kihez fordulhatok, és melyik jogszabályra hivatkozhatnék? Kérem, segítsen!”

– A bankja vezetőségéhez kell panaszlevelet írnia, ám amennyiben a pénzintézet nem ad helyt a panaszának, kénytelen lesz a bírósághoz fordulni.

Adott esetben a tulajdon jogalap nélküli megszerzésével és megőrzésével kapcsolatos rendelkezések a mérvadóak. A Polgári tör1vénykönyv 1212. cikkelye kimondja, hogy az a személy, aki más személy (károsult) kárára, elegendő jogalap nélkül tett szert tulajdonra (alaptalanul megszerzett tulajdon), vagy őrizte-tartotta azt magánál, köteles visszaszolgáltatni a károsultnak ezt a tulajdont. Ez a jogszabályi rendelkezés attól függetlenül alkalmazandó, hogy a tulajdon megszerzése vagy megőrzése a megszerző, a károsult, valamely harmadik személy cselekedeteinek vagy bizonyos eseményeknek a következménye. A tulajdont alaptalanul megszerző egyben a tulajdonból származó jövedelmet is köteles megtéríteni a károsultnak.

Ugyanakkor tudnia kell, hogy a Gazdasági törvénykönyv 345. cikkelye kimondja, a hitelviszonyokat a hitelező és a hitelfelvevő között írásban megkötött szerződés szabályozza. Előfordulhat tehát, hogy a tartozását meghaladó összeg visszafizetését a bank a szerződésben foglaltak alapján tagadta meg. Ezért mielőtt bármit tenne, olvassa el figyelmesen a bankkal kötött megállapodását.

hk