„Az ukránt második nyelvként, kanadai módszer szerint kell tanítani”

Kárpátalján járt Pavlo Hobzej oktatási miniszterhelyettes

2018. augusztus 17., 19:24 , 918. szám

Csütörtökön, augusztus 16-án munkalátogatásra megyénkbe érkezett Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériumának vezetőhelyettese. Az előzetes tervek szerint Lilija Hrinevics, a tárca vezetője érkezett volna Kárpátaljára, de a munkarendjében történt változások miatt Pavlo Hobzej miniszterhelyettes kereste fel megyénket.

A látogatás során részt vett a megyei oktatási és tudományos főosztály kibővített kollégiumi ülésén, majd megtekintette a Kárpátaljai Megyei Állami Közigazgatási Hivatal átriumában az iskolán kívüli foglalkozások bevezetésének 100. évfordulója alkalmából rendezett kiállítást.

Pavlo Hobzej sajtókonferenciát tartott, amelyen részletesen kitért az Új ukrán iskola nevű projekt megvalósítására. Míg tavaly csupán 100 kísérleti iskolában vezették be, idén szeptemberben már az ország valamennyi első osztályában beindul a reform. A koncepció, melyet két évvel ezelőtt fogadtak el, három lényegi pillérre támaszkodik. Új tartalommal töltik meg a reformelképzelést, amely elismeri az ismeretek fontosságát, de a kompetenciára, a kritikus gondolkodásmód fejlesztésére fekteti a nagyobb hangsúlyt, például arra, hogyan képes a tanuló csoportban dolgozni, milyen a problémamegoldó képessége stb. A lényege, hogy a gyerekek megtanulják kifejteni, megalapozni véleményüket és elfogadni mások gondolatmenetét.

– Számunkra fontosabb megtanítani a gyerekeket kérdést feltenni, mint válaszokat adni. Ha viszont válaszokat adnak, akkor azokat a saját értékrendjük szerint megalapozva tegyék.

Ebben fontos szerepet kap a megfelelő oktatási környezet kialakítása és az inkluzív oktatás.

A kormány országos viszonylatban 3 milliárd hrivnyát utalt ki az oktatás modernizálására. Ebből az összegből finanszírozzák a pedagógusok átképzését, az új bútorok, felszerelések, berendezések megvásárlását.

– Ebből 1 milliárd hrivnyát az Új ukrán iskola koncepcióra, 400 milliót a didaktikai anyagokra, 200 milliót számítógépekre, nyomtatókra, 900 milliót iskolabuszokra, több mint 450 milliót a reál tárgyak szaktantermeinek berendezésére fordítunk. Az összegek arányosan jutnak el minden egyes megyébe. Örülnék, ha minden megyében olyan szinten lennének ellátva az iskolák, mint Kárpátalján, ahol maximálisan felhasználják a pénzügyi lehetőségeket a közbeszerzési pályázatokon keresztül. Ebben nagy szerepe van a megyei oktatási főosztálynak – emelte ki a tárcavezető-helyettes.

Az ukrán nyelv elsajátításának problémáját illetően kifejtette: a nem ukrán nemzetiségűek esetében elsősorban motiváció hiányáról van szó, másrészt a módszer, amellyel eddig tanították, nem megfelelő. A magyar gyerekeknek az ukránt, annak ellenére, hogy államnyelvről van szó, második nyelvként, idegen nyelvként kell tanítani. Elhangzott, hogy a kanadai módszert kívánják átvenni, ahol nem csak ukrán gyökerekkel rendelkező gyerekek tanulják az ukránt, és Szlovákiával is tapasztalatcserét terveznek ezen a téren.

A miniszterhelyettes meglepő módon bevallotta, az állam keveset tesz azért, hogy a gyerekek megismerjék saját országukat. Jómaga is felnőttként járt először az ukrán parlament épületében, miközben addig már megfordult három másik országéban, köztük az Amerikai Egyesült Államok Kongresszusában és a lengyel Szejmben.

A pedagógusok munkabérének emelése is felmerült. Elhangzott, hogy az elmúlt évek során 50, illetve 25 százalékkal nőtt a tanárok fizetése. Idén külön nem tervezik a tanári bérek emelését, viszont a minimálbér emelkedése 11%-os növekedést biztosít. Ezenkívül az első osztályos tanítók, az elemi osztályokért felelős iskolaigazgatók és helyetteseik, valamint a nemzetiségi tannyelvű iskolában ukrán nyelvet oktató pedagógusok munkabérükhöz 20%-os pótlékra számíthatnak a munka presztízséért. Ám az is elhangzott, hogy a 2019-es állami költségvetés nagyon szoros lesz, mivel Ukrajnának vissza kell fizetnie a korábban felvett hiteltest összegét.

Délután a miniszterhelyettes találkozott a Beregszászi járás pedagógusaival, és felkeresett néhány, a nemzeti kisebbségek nyelvén működő tanintézményt is, valamint elbeszélgetett a GoCamp nemzetközi nyelvtáborok résztvevőivel. A megnyitón Pavlo Hobzej kiemelte, hogy egy nyelv elsajátításának egyik legjobb módja a nyelvi tábor, és reményének adott hangot, hogy jövőre még több gyermek érkezik majd a GoCamp táborokba, ahol a nevelők új módszereket alkalmaznak.

A Beregszászi járás több mint 10 iskolájából mintegy félezer magyar és ukrán anyanyelvű gyereket egyesített az angol nyelv elsajátítása. A táborban úgyszintén hangsúlyt fektetnek a kulturális akadályok leküzdésére. A projekt Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériuma és a GoGlobal civil kezdeményezés jóvoltából jött létre az USA nagykövetségének támogatásával. Megvalósítását 20 külföldi önkéntes segítette a világ 7 országából.

Rehó Viktória