A bíróságon kívüli vitarendezésről

2018. augusztus 19., 11:28 , 917. szám

„Kérem, magyarázza el, hogy mi az a „досудове врегулювання спору”? Az is érdekelne, hogy alkalmazható-e ez az eljárás a helyhatósági szervek vonatkozásában, illetve elveszítem-e a bírósághoz fordulás lehetőségét, ha azt az utat választom, hogy előbb az adminisztráció vizsgálja meg vitás földügyemet?”

– A „досудове врегулювання спору” kifejezés bírósági szakasz előtti vitarendezésként fordítható magyarra. Az ukrán törvények azonban nem ismerik, pontosabban nem határozzák meg ezt a fogalmat, csupán a bírósági szakasz előtti vitarendezés rendje kifejezéssel találkozhatunk. A bírósági szakasz előtti vitarendezésen alapvetően az egymással szerződéses jogviszonyban álló felek közötti viták rendezésének mikéntjét értik, amire még azt megelőzően kerül sor, hogy a vita a bíróság elé kerülne. Ugyanakkor Ukrajnában – tágabb értelemben – a vitás kérdések peren kívüli (tehát a bíróság bevonása nélküli) rendezésére is ezt a kifejezést használják.

A bíróságon – vagy peren – kívüli vitarendezésnek Ukrajnában nem létezik egységes szabályozása. Más szóval, az egyes jogalkalmazási területeken eltérő szabályok vonatkozhatnak a jogviták bíróságon kívüli rendezésére. Így például a Földtörvénykönyvben a 26. fejezet rögzíti, hogy a helyi önkormányzatok és a helyhatóságok milyen esetekben és miként rendezhetik a vitás kérdéseket.

Ugyanakkor fontos tudni, hogy ezek az „ágazati” törvényi rendelkezések nem akadályozzák meg az érdekelt feleket abban, hogy jogaik védelmében bármikor közvetlenül a bírósághoz forduljanak. Ukrajna alkotmányának 55. cikkelye mindenki számára garantálja a jogot, hogy a bíróság előtt fellebbezzen a helyhatóságok, helyi önkormányzatok, hivatalnokok és tisztviselők eljárása, határozatai, vagy éppen a tétlenségük miatt. Ebből következik, hogy a bíróságnak nem áll jogában elutasítani a polgárok kereseteit olyan jogszabályokra hivatkozva, amelyek esetleg korlátoznák azt a lehetőségüket, hogy a bíróság előtt keressenek jogorvoslatot.

A Legfelső Bíróság Plénumának állásfoglalása értelmében (Постанова Пленуму Верховного Суду України від 1 листопада 1996 року «Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя»), és figyelembe véve az Alkotmány 124. cikkelyének rendelkezését, mely szerint Ukrajnában az igazságszolgáltatást kizárólag a bíróságok gyakorolják, amelyek hatásköre minden jogviszonyra kiterjed az országban, szintén kijelenthetjük, hogy a bíróságok illetékesek minden, a polgárok jogait és szabadságait illető kérdésben. A bíróságnak ráadásul nem áll jogában elutasítani a polgár keresetének befogadását csak azért, mert panaszának rendezését remélve előzőleg élt a bíróságon vagy peren kívüli vitarendezés valamilyen lehetőségével.

Ha úgy dönt, hogy szeretné megpróbálni vitáját peren kívüli eljárás keretében rendezni, javasolható, hogy vegye figyelembe A polgárok fellebbezéséről törvény (Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р.) kínálta lehetőségeket. Ez a törvény szabályozza ugyanis egyebek mellett azt is, hogy miként fellebbezhetnek a polgárok a tisztviselők, állami és önkormányzati szervek határozatai ellen.

hk