Szent István királyra emlékeztek

2018. augusztus 21., 19:22 , 918. szám

Szürtében a római katolikus templom kertjében álló Szent István-szobornál méltatták a magyar államalapítás ünnepét augusztus 19-én, vasárnap. Az ünneplőket Braun Éva, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) helyi alapszervezetének elnöke köszöntötte, hangsúlyozva, hogy augusztus huszadika az egyik legrégebbi ünnepünk, Szent István király napja és egyben a magyar állam több mint ezeréves folytonosságának a napja.

Dr. Loppert Balázs ungvári magyar konzul ünnepi beszédében hangsúlyozta: „István király, első királyunk a kereszténységet államvallássá tette, a magyar törzsek szövetségéből kialakult fejedelemséget egységes keresztény állammá szervezte át. A kereszténység ellen lázadó törzseket fegyverrel és békés úton is hódoltatta, így elérte, hogy Magyarország a keresztény európai államok egyik meghatározójává váljon. Szent István vallásos tevékenysége a mai napig vezérvonal Magyarország számára. Magyarország továbbra is kiáll a keresztény európai értékrendek mellett.”

Pósa Lajos Magyar vagyok című megzenésített versét Kiss Liliána énekelte.

Andrejcsák-Tóth Anetta, a KMKSZ Ungvári Középszintű Szervezetének körzeti megbízottja, az Ungvári Járási Tanács képviselője szerint: „Egy anyaországon kívül élő magyar sokkal inkább kényszerül arra – az élethelyzeteiből adódóan –, hogy mélyebben élje át a magyarságát.” Az elnök asszony mai életünkre vonatkozóan kiemelte, „vigyázni kell, hogy ne kopjon ki a magyar nyelv a közéletből, a feliratokról, hogy az iskoláink megtartsák színvonalukat, és a magyar gyerek, ha csak lehet, magyar iskolába járjon”.

Necze Anikó, a Szürtei Községi Tanács titkára kijelentette: „Rohanjon bárhogy a világ, fújjon bármerről a szél, augusztus 20., s benne István király soha el nem halványuló alakja, része volt és része lesz a szürteiek világának.”

Szabó Eszter csodálatos fuvolajátékát követően Kótyuk Zsolt szürtei református lelkész szólt az ünneplőkhöz, aki államalapító nagy királyunk törvényei közül kiemelte: „Vasárnap mindenkinek a templomban a helye. Akár idős, akár gyermek, akár férfi, akár nő, ott legyen egyedül, mindenki az Isten házában. Csak azok maradhatnak otthon, akik őrzik a tüzet.” Kótyuk Zsolt a törvénnyel kapcsolatban megjegyezte: „Döbbenetes belegondolnunk, hogy a mai világban mintha megfordult volna ez a rend. Ma azok ünnepelnek, akik őrzik a tüzet, és sokan vannak távol. Ünneplő testvérek, őrizzük a tüzet, maradjunk meg Isten közelében…”

Pohareczky Róbert szürtei római katolikus plébános Szent István művét elemezve kifejtette: „Ma nekünk nemcsak emlékeznünk kell, hanem tanulnunk is. A szent király életpéldájához méltóan élni. Az a kérdés, hogy tudunk-e értékekért, azok megvalósulásáért összefogni. Akarjuk-e őrizni, megélni, és továbbadni a hitnek az örömét, és a belőle fakadó remény erejét? Akarjuk-e védeni az erkölcsöt, a tiszta életet, a családot, segíteni a kisgyermeket nevelő szülőket? Védjük-e a természet törvényeit, merünk-e az élet mellé állni, és tanúságot tenni ebben a világban a férfi és a nő kizárólagos életközösségéről, a házasság eszményéről…?”

Az ünnepség végén megkoszorúzták Szent István király Frech Ottó által 2002-ben kifaragott szobrát, majd a jelenlévők közösen elénekelték a Szózatot.

dózsa