A kötelező sorkatonai szolgálatra való behívásról

2018. szeptember 23., 11:22 , 922. szám

„Nemrég olvastam, hogy meghosszabbították az őszi behívási időszakot a sorkötelesek számára. Kérem, írja meg, mit kell tudni jelenleg a sorkatonai szolgálatról és a behívásról, valamint azt is, hogy ki és miként nyerhet halasztást vagy felmentést a katonai szolgálat alól?”

– Ukrajnában – a korábbi évekhez hasonlóan – 2018-ban is a 20 és 27 év közötti fiatalokat hívhatják be kötelező sorkatonai szolgálatra. Sorkatonai szolgálatra az Ukrán Fegyveres Erők vagy más fegyveres testületek kötelékében azok a fiatalemberek kötelezhetők, akiket alkalmasnak nyilvánítanak a katonai kiképzésre, és akik nem jogosultak halasztásra vagy felmentésre a sorkatonai szolgálat alól. Korábban 18 éves kortól hívták be katonai szolgálatra a sorköteleseket, s bár napjainkban 20 évre módosították a behívás alsó korhatárát, a 18–19 évesek önként változatlanul jelentkezhetnek szerződéses katonai szolgálatra.

Ukrajna törvénye A hadkötelezettségről és a katonai szolgálatról (a továbbiakban: Törvény) 23. cikkelye értelmében a sorkatonai szolgálat időtartama az ukrán hadseregben a felsőfokú végzettséggel nem rendelkezők esetében 18 hónap, a szpecialiszt vagy magiszteri szintű diplomával rendelkezők számára pedig 12 hónap.

Az államfő még 2018 februárjában elrendelte, hogy idén a tavaszi behívásra április–májusban, az őszire pedig október–novemberben kerüljön sor. Minap azonban Petro Porosenko úgy rendelkezett, hogy az őszi sorozás a tervezettnél egy hónappal tovább, vagyis október 1-jétől december 31-ig tartson. Ami a hosszabbítás jogi hátterét illeti, Ukrajnában a behívási időszakokról az elnök hivatott dönteni rendeleti úton, vagyis nincs szükség a törvények módosítására. Petro Porosenko számára egyébként a jogszabályok azt is lehetővé teszik, hogy szükség esetén soronkívüli és kiegészítő behívásokat rendeljen el. Erre volt is már példa 2017-ben, amikor a nemzeti gárda soraiba hívtak be pótlólagosan sorköteles fiatalokat augusztusban.

A behívás a helyileg illetékes hadkiegészítő parancsnokságok pecséttel, aláírással ellátott behívó cédulái alapján történik. Aki behívót kapott, annak kötelező megjelennie a cédulán megadott helyen és időben. A távolmaradást csak indokolt esetben méltányolják. Indokolt esetnek minősül a természeti katasztrófa, a sorköteles megbetegedése, egy közeli hozzátartozójának halála. Minden egyéb esetben a távolmaradást a sorkatonai szolgálat alóli kibúvásnak minősíthetik.

Ami a behívás alóli kibújásért várható felelősségre vonást illeti, az a sorköteles, aki a behívó kézbesítése után nem jelenik meg a hadkiegészítő parancsnokságon, az Adminisztratív jogsértési törvénykönyv 210. cikkelye alapján első esetben 85–119 hrivnya bírság megfizetésére kötelezhető, ismételt szabálysértés esetén a bírság összege 170–255 hrivnyára nő. Ugyanakkor a Büntetőtörvénykönyv 335. cikkelye a sorkatonai szolgálat elkerülését három évig terjedő szabadságvesztéssel rendeli büntetni. Megjegyzendő, hogy a büntetőjogi felelősségre vonásra az ilyen ügyekben csak végső esetben kerül sor, s az esetek többségében a bíróságok felfüggesztett büntetést szabnak ki.

Halasztás nyerhető a sorkatonai szolgálat megkezdése alól családi és egészségügyi okokból, továbbá halasztást kaphatnak a tanulmányaikat folytatók és a törvény által felsorolt hivatásokat gyakorlók is, például:

– a két- vagy többgyermekes családapák, illetve azok, akiknek várandós a felesége;

– a szakiskolák és a felsőoktatási intézmények nappali tagozatos diákjai (a külföldön tanulók is);

– azok a sorkötelesek, akik egyedüli családfenntartók;

– a pedagógusok, orvosok, papok, rendőrök, tartalékos állományú katonák, községi és nagyközségi tanácselnökök, polgármesterek stb.

(A sorkatonai szolgálat megkezdése alól halasztást adó körülmények teljes felsorolását a Törvény 17. cikkelye tartalmazza.)

A Törvény 18. cikkelye értelmében felmentést kaphatnak a sorkatonai szolgálat alól:

– akiket egészségügyi okokból katonai szolgálatra alkalmatlannak nyilvánítanak;

– akik betöltötték 27. élet­évüket (a sorkatonai szolgálat megkezdésének napja előtt);

– akik az ukrán állampolgárság megszerzése előtt katonai szolgálatot teljesítettek más országokban;

– akik kétszerződésnyi időn át szolgálatot teljesítettek a hadsereg tartalékos állományú katonájaként;

– akik a felsőoktatási intézmény befejezése után katonai (speciális) tiszti (vezetői állományhoz tartozó) rangot kaptak;

– akiket bűncselekmény elkövetéséért szabadságveszésre, szabadságkorlátozásra ítéltek;

– akiknek a közeli hozzátartozói katonai szolgálat vagy hadkötelesek gyakorlatai során elestek, meghaltak vagy rokkanttá váltak.

Megjegyzendő, hogy egészségügyi okokból halasztást vagy felmentést a sorkatonai szolgálat megkezdése alól kizárólag a sorozóbizottság adhat a katonaorvosi szakvélemény alapján.

A gyakorlat azt mutatja, hogy végérvényes felmentést a sorkatonai szolgálat alól csak olyan súlyos esetekben adnak a sorozóbizottságok a fiataloknak, amilyen például a hiányzó végtag, vakság, siketség, mentális retardáció, skizofrénia stb. Az esetek többségében nem mondják ki a katonai szolgálatra való alkalmatlanságot, hanem megállapítják a gyógykezelés szükségességét, s erre való hivatkozással halasztást adnak a sorkatonai szolgálat megkezdése alól. A gyógykezelés befejezését követően a hadkötelesnek ismét meg kell jelennie a sorozóbizottság előtt.

A sorkatonai szolgálat megkezdése alól felmentést adó egészségügyi problémák teljes és aktuális jegyzékét a következő dokumentum tartalmazza: Розклад хвороб (затверджено Наказом МОУ №402).

hk