Vasárnapi üzenet: 2018. szeptember 23.

2018. szeptember 23., 10:41 , 922. szám

„Mert aki meg akarja menteni életét, elveszíti. Aki elveszíti értem és az evangéliumért, az megmenti életét.” (Mk 8,35)

A Márk 8, 27–35-ben újra előkerül a kérdés, amely végigvonul az egész Márk-evangéliumon: Kicsoda Jézus? Ez alkalommal azonban maga Jézus az, aki felteszi a kérdést a tanítványoknak, fokozatosan segíti őket, hogy válaszra találjanak a kilétére vonatkozó kérdésre.

Az Úr azt akarja, hogy tanítványai személyes kapcsolatba lépjenek vele, és így életük középpontjává tegyék. Velünk is megeshet, hogy Péterhez hasonlóan lelkesedéssel kijelentjük: „Te vagy a Messiás.” Amikor azonban Jézus nekünk is világosan megmondja, amit a tanítványoknak, vagyis hogy küldetése nem a siker széles útján valósul meg, hanem a szenvedő, megalázott, elutasított és megfeszített szolga meredek ösvényén, akkor velünk is megtörténhet, ami Péterrel, hogy tiltakozunk és lázadunk, mert ez szemben áll várakozásainkkal, a világias várakozásokkal. Akkor pedig mi is megérdemeljük Jézus szemrehányását: „Takarodj mögém, sátán! Mert nem Isten, hanem az emberek szerint gondolkodsz” (Mk 8,33).

Testvéreim, a Jézus Krisztusban való hit megvallása nem állhat meg a szavaknál, hanem megkívánja, hogy konkrét döntésekkel és tettekkel, Isten szeretete által meghatározott élettel, nagy élettel, felebarát iránti erős szeretettel hitelesítsük. Jézus azt mondja: ahhoz, hogy követhessük őt, ahhoz, hogy tanítványai legyünk, meg kell tagadnunk magunkat, vagyis önző gőgünk követeléseit, és fel kell vennünk keresztünket. Azután egy alapszabályt fogalmaz meg mindenki számára. „Aki meg akarja menteni életét, az elveszíti”. Az életben különböző okokból utat tévesztünk, boldogságunkat csak a tárgyakban vagy a tárgyakként kezelt személyekben keressük. A boldogságot azonban csak akkor találjuk meg, amikor a szeretet, az igazi szeretet ránk talál, meglep és megváltoztat bennünket.

Szűz Mária, aki úgy élte meg hitét, hogy hűségesen követte fiát, Jézust, segítsen minket is, hogy az ő útján járjunk, nagylelkűen szétosztogatva életünket őérte és testvéreinkért!

Ferenc pápa

Forrás: Ferenc pápa beszédei és írásai